Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aanpak uitvoeringsagenda Noord-Holland Noord 2022

Om de doelstellingen te realiseren zetten we de succesvolle initiatieven, ervaringen en samenwerkingen in de regio voort. De benodigde acties en activiteiten is met inzet van alle partners vertaald naar een actiegerichte Uitvoeringsagenda. Hierin hanteren we drie actielijnen:

  • Werken op de arbeidsmarkt
  • Ondernemen op de arbeidsmarkt
  • Ontwikkelen op de arbeidsmarkt

Het Algemeen Bestuur RPAnhn geeft akkoord op ‘wat’ de samenwerkende organisaties gaan aanpakken het komende jaar. Na goedkeuring worden het ‘hoe’ voor de projecten en activiteiten in de Uitvoeringsagenda concreet uitgewerkt. Daarvoor stellen we per activiteit samen met de partners een projectplan op om te bespreken bij het Strategisch team.
 

Uitvoeringsagenda 2022

De uitvoeringsagenda is op 17 december 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RPAnhn.

Algemene vragen over de uitvoeringsagenda?

Kennis- en informatiedeling