Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Een van de taken van RPAnhn is coördinatie ESF (Europees Sociaal Fonds) voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Maar wat is ESF eigenlijk? Waar staat dat voor? Wat gebeurt er met het geld en wat doet RPAnhn in dat verhaal?

Het belangrijkste feit is dat ESF een Europees programma is waaruit subsidie wordt verstrekt voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie naar werk en duurzame inzetbaarheid. De Europese commissie heeft daarvoor voor Nederlandse projecten in de periode 2014-2020 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld, als cofinanciering van 50%.

Nadere informatie kunt u vinden op de site van Uitvoering Van Beleid (v.h. Agentschap SZW) in Den Haag, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de Europese regeling.

De ESF programmaperiode is verdeeld in 3 tranches. Op 1 januari 2017 is de 2e tranche ingegaan. Deze duurt 2 jaar. Het beschikbare budget voor gemeentelijke projecten binnen deze arbeidsmarktregio is in deze periode bijna 2,5 miljoen Euro. Daarnaast is er 1 miljoen beschikbaar voor projecten voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Het deel dat valt binnen de gemeentelijke projecten is specifiek gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord (Noord-Holland ten noorden van Uitgeest). De doelgroepen zijn niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, 50+ers, jongeren en mensen met ten minste 6 maanden WWB. Vluchtelingen vormen een nieuwe doelgroep.

Binnen het project worden activiteiten uitgevoerd gericht op instroom in betaald werk.

Het RPAnhn coördineert in opdracht van centrumgemeente Alkmaar de communicatie en besluitvorming rondom het ESF thema 'Actieve Inclusie 2014-2020' voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

 

Meer informatie 

info@rpa-nhn.nl