ESF coördinatie

Een van de taken van RPAnhn is coördinatie ESF (Europees Sociaal Fonds).  

Logische vragen die daarbij opkomen zijn Wat is ESF eigenlijk? Waar staat dat voor? Wat gebeurt er met het geld en wat doet RPAnhn in dat verhaal?

Het belangrijkste feit is dat ESF een Europees programma is waaruit subsidie wordt verstrekt voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie naar werk en duurzame inzetbaarheid. De Europese commissie heeft daarvoor voor Nederlandse projecten in de periode 2014-2020 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld, als cofinanciering van 50%.

Nadere informatie kunt u vinden op de site van het Agentschap SZW in Den Haag, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de Europese regeling.

De ESF programmaperiode is verdeeld in 3 tranches. De eerste liep van 2014-2016, met (voor deze arbeidsmarktregio) uitloop tot 31 maart 2017. De huidige 2e tranche duurt 2 jaar. Het beschikbare budget voor het RPAnhn project is in deze periode bijna 2,5 miljoen Euro.

Het deel dat valt binnen het RPAnhn project, is specifiek gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord (Noord-Holland ten noorden van Uitgeest). De doelgroepen zijn niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, 50+ers, jongeren en mensen met ten minste 6 maanden WWB. Vluchtelingen vormen een nieuwe doelgroep.

Binnen het project worden activiteiten uitgevoerd gericht op instroom in betaald werk.

Het RPAnhn coördineert in opdracht van centrumgemeente Alkmaar de communicatie en besluitvorming rondom ESF thema Actieve Inclusie 2014-2020 voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Feiten en Cijfers ESF 

 

Meer informatie 

Henk Jan Jansen (projectleider): henkjanjansen@rpa-nhn.nl, 06 - 11 35 11 56

Naar de website van het Agentschap SZW 

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief