Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Een van de taken van RPAnhn is coördinatie ESF (Europees Sociaal Fonds) voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Maar wat is ESF eigenlijk? Waar staat dat voor? Wat gebeurt er met het geld en wat doet RPAnhn in dat verhaal?

Het belangrijkste feit is dat ESF een Europees programma is waaruit subsidie wordt verstrekt voor werkgelegenheidsprojecten op het terrein van re-integratie naar werk en duurzame inzetbaarheid. De Europese commissie heeft daarvoor voor Nederlandse projecten in de periode 2014-2020 507 miljoen Euro beschikbaar gesteld, als cofinanciering van 50%.

Nadere informatie kunt u vinden op de site van Uitvoering Van Beleid (v.h. Agentschap SZW) in Den Haag, dat in Nederland verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de Europese regeling.

De ESF programmaperiode is verdeeld in 3 tranches. Op 1 januari 2017 is de 2e tranche ingegaan. Deze duurt 2 jaar. Het beschikbare budget voor gemeentelijke projecten binnen deze arbeidsmarktregio is in deze periode bijna 2,5 miljoen Euro. Daarnaast is er 1 miljoen beschikbaar voor projecten voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Het deel dat valt binnen de gemeentelijke projecten is specifiek gericht op het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord (Noord-Holland ten noorden van Uitgeest). De doelgroepen zijn niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden, 50+ers, jongeren en mensen met ten minste 6 maanden WWB. Vluchtelingen vormen een nieuwe doelgroep.

Binnen het project worden activiteiten uitgevoerd gericht op instroom in betaald werk.

Het RPAnhn coördineert in opdracht van centrumgemeente Alkmaar de communicatie en besluitvorming rondom het ESF thema 'Actieve Inclusie 2014-2020' voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

 

Meer informatie 

info@rpa-nhn.nl

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Voor: Gemeenten en andere overheden

Europese subsidie voor werkgelegenheidsprojecten op het gebied van re-integratie naar werk en duurzame inzetbaarheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor: Verschilt per regeling

Ondersteuning in de vorm van informatie en subsidie op het gebied van werk en inkomen

Meer informatie

Ondernemersplein

Voor: Werkgevers

Mogelijkheden vanuit de rijksoverheid voor o.m. subsidies, kredieten in het kader van een overheidsregeling, garanties / borgstellingen en fiscale stimuleringsregelingen

Meer informatie

Opleidings- en ontwikkelfondsen (Soms: Scholingfonds of Sectorfonds)

Voor: Werkgevers

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche

Meer informatie

Regionale investeringsfondsen voor MBO (RIF)

Voor: MBO-instelling en arbeidsorganisatie

Subsidie voor verbetering van de aansluiting van het MBO op de behoefte van de arbeidsmarkt. Gericht op het stimuleren van duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

Meer informatie

Sectorplannen

Voor: Sociale partners

Cofinancieringsregelingen vanuit het ministerie van SZW om mensen aan het werk te krijgen en te houden

Meer informatie

Subsidiecalculator

Voor: Werkgevers

Presenteert regelingen en subsidies voor nieuwe of recent in dienst getreden medewerkers. Naast de hoogte van de bedragen geeft de calculator achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en de te ondernemen acties

Meer informatie