Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Taalhuis Schagen

Yvonne Nillesen vertelt: "Sinds september 2018 ben ik trajectbegeleider in het Taalhuis. Veel mensen weten het Taalhuis te vinden. Verwijzers zijn onder meer UWV, bellijn, GGD, wijkteams, gemeente, buren en vrienden. Ook komen veel mensen uit zichzelf. De meeste mensen zijn anderstaligen en een aantal mensen zijn autochtoon.

Er is vraag naar allerlei zaken. Met name de Nederlandse taal spreken, maar ook schrijven, luisteren, lezen, digitale vaardigheden en rekenen. Ook kwam een vader voor zijn zoon vragen of hij ondersteuning kon krijgen via het Taalhuis. De zoon volgde de lerarenopleiding Nederlands! Een jongen van 15 die op het speciaal onderwijs zit kwam samen met zijn begeleider voor extra ondersteuning.

Tijdens de intake informeer ik naar onder meer de wensen van de deelnemer, hun achtergrond, schoolervaring, inkomstenbron en digitale vaardigheden. Ik neem eventueel enkele testen af om het niveau in te schatten. Verder geef ik advies over het te gebruiken materiaal  en de route die iemand kan volgen. Ook noteer ik belangrijke informatie voor het taalmaatje voor de deelnemer.

Verder komen veel potentiële vrijwilligers binnen die graag deel willen nemen aan het Taalmaatjesproject. Ik vertel wat de bedoeling is en verwijs ze dan naar Hanneke van Zanen van Wonen Plus Welzijn. Via WPW krijgen de vrijwilligers een Basistraining van Taal voor het leven. De meeste begeleiding vindt plaats in de bibliotheek, één op één. Bij hoge uitzondering bij mensen thuis. Als ik het taalmaatje met deelnemer toevallig aantref maak ik een praatje met ze. De deelnemers zijn erg tevreden.

Een aantal deelnemers verwijs ik naar het ROC scholingstraject. Tot nu toe betreft dit vooral Poolse mensen, vaak door het UWV doorverwezen.

Tot nu toe heb ik van september tot en met december 33 mensen geregistreerd. Niet iedereen is bereikbaar, maar de meeste mensen zijn gekoppeld of volgen scholing op het ROC in Schagen.

 

Yvonne Simon-Nillesen
Projectleider Taalklik
ROC Kop van Noord-Holland

06-41924242