Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Mooie initiatieven opgezet met Taalakkoord-subsidie

Vanuit het Taalakkoord NHN is geld beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Net als basketbalclub SUNS en de Bedrijvenbezoeker maken ook platform ‘You Ontmoeten’, Vrijwilligerspunt West-Friesland en Bakkerij Pater hier gebruik van. Mooie initiatieven die het voor veel mensen mogelijk maakt om hun basisvaardigheden te kunnen verbeteren.

Siona Oosterkamp van het platform You Ontmoeten richt zich op het verminderen van eenzaamheid onder jongeren. Met de taalsubsidie heeft ze een project opgezet om met behulp van taaltraining jongeren uit eenzaamheid te halen. Siona: ‘uit eigen ervaring weet ik wat eenzame jongeren meemaken. Met deze kennis ontwikkel ik programma’s om jongeren tussen de 13 en 26 jaar met elkaar in contact te brengen. Ik merkte dat laaggeletterdheid, zwakke rekenvaardigheden, net als lage digivaardigheden ook veel voorkomt onder deze doelgroep. Samen met docent Irene Mosch heb ik een programma opgezet om aan de hand van taaltraining met jongeren in contact te komen, ze gelijk op weg te helpen met sociale vaardigheden en ze hiermee sterker in hun schoenen te laten staan.

Lotgenoten project

Vrijwilligerspunt West-Friesland heeft bijeenkomsten voor lotgenoten opgezet. Ze organiseren informele bijeenkomsten voor mensen die laaggeletterd zijn (NT1), hun partners, familieleden, en ander belangstellenden. Een plek voor een luisterend oor en het delen van ervaringen met elkaar. Ook wordt informatie uitgewisseld over hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van de laaggeletterde vergroten. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het over leven als laaggeletterde en de impact die dat heeft op de persoon en zijn omgeving.  De stap van toegeven dat lezen en schrijven een probleem is en vervolgens de stap zetten er daadwerkelijk iets aan te doen is voor velen te groot om in een keer te nemen.

Bakkerij Pater

Bakkerij Pater heeft een project opgezet om taal- reken- en digivaardigheden onder de medewerkers binnen al haar vestigingen te ontwikkelen en te verbeteren. De inventarisatie vindt plaats via de basismeter (taalmeter en rekenmeter) van stichting Lezen en Schrijven. Deze (circa 15 minuten durenden) online screening en de indicatie die hieruit voortkomt,  laat zien of iemand scholing nodig heeft. Vervolgens wordt een programma-op-maat samengesteld, gespecificeerd naar taal-, reken-, of digivaardigheidtrainingen. Samen met Fiolet Taaltrainingen start dit traject taal-op-de-werkvloer.