Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Financiering beschikbaar voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid

‘Tel mee met Taal’ maakt het mogelijk dat het Taalakkoord NHN  financiering beschikbaar kan stellen. Als partner van het Taalakkoord NHN kunt u financiering aanvragen voor:

  •  Projecten en activiteiten die gericht zijn op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid van volwassenen voor wie Nederlands de moedertaal is (NT1). Denk hierbij aan activiteiten die leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden.
  • Projecten en activiteiten die gericht zijn op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid van jongeren (15+) voor wie Nederlands de moedertaal is (NT1). Denk hierbij aan activiteiten die leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden.

Voorwaarden voor financiering zijn:

  • Financiering wordt ingezet voor jongeren (15+) volwassenen  voor wie Nederlands de moedertaal is (NT1).  
  • Activiteiten worden uitgevoerd door een professional die waar nodig en mogelijk kan worden ondersteund door een geschoold vrijwilliger. 
  • Financiering kan niet voor aangevraagd voor reeds gesubsidieerde activiteiten. 
  • De aanvraag moet aangevraagd zijn in 2020. De uitvoering moet in 2020 gestart zijn.

U kunt een aanvraag doen door het invullen van dit aanmeldformulier.

Heeft u vragen, goede voorbeelden nodig, of wilt u ondersteuning bij het aanvragen van financiering? Neem dan contact op met het kernteam Taalakkoord NHN via e-mail: info@taalakkoordnhn.nl

Subsidies Tel mee met Taal 2020

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Hieronder lees je alles over de subsidieregeling van 2020.
 

Subsidieregeling 2020

De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Dit wordt verwacht in april 2020. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud, en puur bedoeld om partijen te informeren over hoe de subsidieregeling van Tel mee met Taal er in 2020 naar verwachting uit gaat zien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Zodra de subsidieregeling voor 2020 definitief is vast gesteld, wordt dat bekend gemaakt via de website Tel mee met Taal. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.
 
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

Start aanvraagperiode 1 mei 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht.

Lees hier verder voor alle informatie over de subsidieregeling.

Heeft u vragen of wilt u ondersteuning bij de subsidieaanvraag neem dan contact op met Anita Metzelaar (projectleider), info@taalakkoordnhn.nl

 

Leren en ontwikkelen voor MKB met de SLIM-regeling

Met de nieuwe SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen van werknemers te maken hebben. Van 1 t/m 30 september kunnen individuele aanvragen worden ingediend; Lees verder. Wilt u meer informatie over aanvraagmogelijkheden? Neem dan contact op met: Anita Metzelaar of Ronald van Ammers.