Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid van maximaal € 50.000,- per aanvraag. Deze subsidie is bestemd voor werkgevers in Nederland, voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Subsidie voor samenwerkingsverbanden

Een samenwerkingsverband van minimaal acht deelnemers kan subsidie voor een project aanvragen. De deelnemers van het samenwerkingsverband sluiten een Taalakkoord, dat dezelfde doelen nastreeft als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, of
  • de leesbevordering bij kinderen of
  • bevordering van taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders

Aan de aanvragers van de subsidie wordt co-financiering gevraagd, dit kan in 'uren' worden geleverd. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden, op Subsidieregeling Tel mee met Taal op Overheid.nl vindt u hier meer informatie over. Ook kunt u contact opnemen met:

Anita Metzelaar (projectleider), info@taalakkoordnhn.nl