Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aandacht laaggeletterdheid

Sinds de ondertekening van het eerste regionale Taalakkoord, in september 2016, is er veel bereikt. Steeds meer organisaties sluiten zich aan en zetten zich in om mensen beter te leren lezen en schrijven en digitaal vaardiger te maken. Dankzij de inzet van de vele Taalambassadeurs is laaggeletterdheid niet langer iets om je voor te schamen. Dat zijn mooie ontwikkelingen. Maar we zijn er nog niet. Aandacht voor laaggeletterdheid blijft belangrijk.

Elly Konijn.jpg

De eerste stap naar het verbeteren van taalvaardigheid is meestal een gesprek. Dat kan op veel plekken worden gevoerd. Of het nu bij de huisarts is, op de school van de kinderen, op het werk of op de sportclub, zoals bijvoorbeeld Suns Basketball. Hun bijdrage aan het Taalakkoord vergroot de mogelijkheden op een gesprek over scholingsmogelijkheden.Hoe meer, hoe beter. Laten we vooral goede gesprekken met elkaar blijven voeren om deze mogelijkheden nog verder uit te breiden. 
 
Elly Konijn 
Oud-Voorzitter RPA-NHN