Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Taalakkoord NHN zette bedrijvenbezoeker in voor aanpak laaggeletterdheid onder medewerkers 

Vanuit het Taalakkoord Noord-Holland Noord ging Renate van der Laan als bedrijvenbezoeker in 2021 werkgevers actief betrekken bij de aanpak van laaggeletterdheid onder hun medewerkers. Tijdens haar bezoek vroeg ze aandacht voor medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Daarnaast gaf ze voorlichting en bood ondersteuning bij een plan van aanpak. Denk aan taaltrainingen voor medewerkers, maar ook tips over eenvoudig taalgebruik en simpel schrijven. De doelgroep waren de medewerkers die Nederlands als eerste taal hebben, de zogeheten NT1.

Taalakkoord Noord-Holland Noord

In het Taalakkoord Noord-Holland Noord zijn afspraken voor de aanpak laaggeletterdheid vastgelegd, met duidelijke werkafspraken en taakverdeling. Het sluit aan bij het landelijke programma Tel mee met Taal (www.telmeemettaal.nl). Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen, ondertekenden al ruim 70 regionale organisaties het Taalakkoord NHN. ‘Doet u ook mee? Voor projecten tegen laaggeletterdheid is financiering beschikbaar. Als partner van het Taalakkoord NHN kunt u dit aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.taalakkoordnhn.nl. Bedrijven en organisaties die interesse hebben om aan te sluiten, kunnen contact opnemen met projectleider Anita Metzelaar, telefoon 06 – 21 23 52 27 of e-mail anitametzelaar@rpa-nhn.nl.