Taalakkoord Noord-Holland Noord 

Noord-Holland Noord pakt laaggeletterdheid aan

In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in Noord-Holland Noord. Deze mensen hebben moeite met communiceren in het Nederlands, in woord en geschrift. Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen ondertekenden diverse organisaties het Taalakkoord Noord-Holland Noord. Deze organisaties zien elke dag hoe belangrijk taalvaardige medewerkers zijn voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zij zetten zich daarom enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls te geven en sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen.

Bedrijven en organisaties in de regio die meer willen weten over het Taalakkoord Noord-Holland Noord, of deelname aan het Landelijke Taalakkoord, kunnen contact opnemen met Anita Metzelaar (projectleider), anitametzelaar@rpa-nhn.nl, 06 - 21 23 52 27

Deelname aan Landelijk Taalakkoord

Binnen het landelijke Taalakkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers in Nederland investeren zij in taal. Door het bespreekbaar te maken, werknemers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen.Het Taalakkoord stimuleert het delen van kennis en ervaringen. Als deelnemer heeft u toegang tot landelijke bijeenkomsten van het Taalakkoord, de informatie op de website www.taalakkoord.nl en de steun van adviseurs van de Leerwerkloketten. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

U kunt deelnemen aan het Landelijk Taalakkoord als u:

  • deelnemer bent aan het Taalakkoord Noord-Holland Noord, of
  • kunt aangeven hoe binnen uw organisatie de taalvaardigheid wordt gestimuleerd.

Er zijn scholingsgelden beschikbaar en u krijgt als deelnemer toegang tot het landelijke bedrijvennetwerk. Uw logo wordt op de website www.taalakkoord.nl geplaatst en u ontvangt een certificaat, getekend door Minister Ascher. Ook ontvangt u een aluminium plaatje dat u kunt bevestigen in uw ontvangstruimte of bij de entree van uw pand.

Contact opnemen voor deelname aan het Landelijk Taalakkoord

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid van maximaal € 50.000,- per aanvraag. Deze subsidie is bestemd voor werkgevers in Nederland, voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Subsidie voor samenwerkingsverbanden
Een samenwerkingsverband van minimaal acht deelnemers kan subsidie voor een project aanvragen. De deelnemers van het samenwerkingsverband sluiten een Taalakkoord, dat dezelfde doelen nastreeft als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, of
  • de leesbevordering bij kinderen of
  • bevordering van taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders

Aanvragers betalen tenminste 33% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden, zie voor meer informatie Subsidieregeling Tel mee met Taal op Overheid.nl.

Aanvragen subsidie 2017
Er is nog een aanvraag mogelijk in 2018:

  • 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Dien daarom uw aanvraag zo snel mogelijk in. Dat kan zodra de aanvraagperiode is gestart. Voor uw subsidieaanvraag 2017 gebruikt u het digitale aanvraagformulier Tel mee met Taal. Er is een aanvraagformulier voor werkgevers en een ander aanvraagformulier voor samenwerkverbanden.

Voor vragen over de subsidieregeling kunt u terecht bij het Steunpunt Basisvaardigheden via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Meld u aan voor de nieuwsbrief