Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Social Return On Investment werkt voor iedereen

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkoop en aanbesteding van werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde methode voor toepassing van SROI. Voor aanbestedingen bij één van de deelnemende gemeenten, of gemeente-overschrijdende aanbestedingen, kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren SROI van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN).

> Informatie over SROI vindt u op de website van het WSP-NHN.nl

Meer informatie

Noord-Kennemerland / Ying Hung Lee, Y.lee@haltewerk.nl  | 06 - 38 15 89 30

West-Friesland / José Tiessing, jose.tiessing@werksaamwf.nl | 06 - 24 55 89 94

Kop van Noord-Holland / Caroline Bus, CarolineBus@hollandskroon.nl | 06-578 77 659