Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Social Return On Investment werkt voor iedereen

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkoop en aanbesteding van werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde methode voor toepassing van SROI. Voor aanbestedingen bij één van de deelnemende gemeenten, of gemeente-overschrijdende aanbestedingen, kunt u contact opnemen met uw eigen gemeente.