Social Return On Investment werkt voor iedereen

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkoop en aanbesteding van werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde methode voor toepassing van SROI. Voor aanbestedingen bij één van de deelnemende gemeenten, of gemeente-overschrijdende aanbestedingen, kunt u contact opnemen met één van de drie coördinatoren SROI van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN).

Naar de toolkit SROI 2017-2019

 

Meer informatie

Lynette Peeters (projectcoördinator), lynettepeeters@rpa-nhn.nl, 06-51 74 42 93

Coördinatoren SROI:

Kop van Noord-Holland 
Marlies Mooij, m.mooij@denhelder.nl| 06 - 12 08 80 97

Noord-Kennemerland 
Kaat Kroon, k.kroon@haltewerk.nl | 06 - 52 49 31 05

West-Friesland 
José Tiessing, jose.tiessing@werksaamwf.nl | 06 - 24 55 89 94

Extra stimulans door SROI bij aanbestedingen

Meld u aan voor de nieuwsbrief