Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Social Return On Investment werkt voor iedereen

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij inkoop en aanbesteding van werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde methode voor toepassing van SROI. Voor aanbestedingen bij één van de deelnemende gemeenten, of gemeente-overschrijdende aanbestedingen, kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren SROI van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN).

Naar de toolkit SROI 2017-2019

Meer informatie

Noord-Kennemerland / Aart van der Dussen, a.vanderdussen@haltewerk.nl | 06 - 52 49 30 12

West-Friesland / José Tiessing, jose.tiessing@werksaamwf.nl | 06 - 24 55 89 94

Kop van Noord-Holland

Den Helder - Julian Bor, j.bor@denhelder.nl | 06 - 50 08 61 47

Hollands Kroon - Marjo Tot, marjotot@hollandskroon.nl | 06 - 12 90 50 62

Schagen - Annettje Joosten, annette.joosten@schagen.nl | 06 - 30 62 69 17

 

 

Extra stimulans door SROI bij aanbestedingen