Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Sociaal Akkoord

Op 11 april 2013 is het Sociaal Akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt bestand te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Onderdeel van deze afspraken zijn de sectorplannen. Het kabinet heeft in overleg met sociale partners de Regeling cofinanciering sectorplannen opgesteld. Het kabinet heeft 600 miljoen euro uitgetrokken om de plannen mede te financieren, de sectoren leggen minimaal hetzelfde bedrag in. Het meeste geld gaat naar scholing, begeleiding van ontslagen werknemers naar ander werk en extra leerwerkplekken voor jongeren. 

RPAnhn stimuleert dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de middelen in de regio. Namens de regio Noord-Holland Noord is een sectorplan 'Zorg' ingediend en zijn de middelen toegekend. Daarnaast is door het Huis van het Werk het sectorplan 'Intersectorale Mobiliteit in Noord-Holland Noord' ingediend. Ook dit plan is goedgekeurd door het Ministerie van SZW.

Meer informatie

Naar de landelijke website  

Overzicht sectorplannen

> Sectorplan Zorg

Factsheet Overzicht Sectorplannen 29 januari 2015 Techniek, Bouw, Logistiek, Groothandel