De Maand van het Werk is een jaarlijks terugkerend evenement dat in oktober plaatsvindt en dat een podium biedt voor arbeidsmarktgerelateerde initiatieven in Noord-Holland Noord.

Daarom nodigt RPAnhn partijen in Noord-Holland Noord uit om aan werk gerelateerde activiteiten (bijv. banenmarkten, ondernemersbijeenkomsten, kennissessies, …) jaarlijks zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in oktober. Partijen in de regio kunnen op deze manier hun krachten bundelen in de promotie van de verschillende activiteiten en de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord wordt tegelijkertijd landelijk, maar ook Europees, zichtbaarder en krijgt een duidelijker profiel.

Activiteiten in de Maand van het Werk sluiten aan op één of meer van de volgende
onderwerpen:

  • Duurzaamheid (inspelen op kans- en krapteberoepen en duurzame inzetbaarheid werknemers)
  • Ontwikkeling (inspelen op scholingsmogelijkheden en een Leven Lang Leren) 
  • Inclusiviteit (speciale aandacht voor kwetsbare groepen)

 

Maand van het Werk 2017

De Maand van het Werk ging van start met de 1e editie van Het Grootste Werkfestival en Kracht on Tour op 2 oktober in Theater De Kampanje in Den Helder. Hierna volgde verschillende activiteiten elkaar op. Zo stond de kick-off van GreenPort Groenstart, een leer- en werktraject waarbij mensen worden ondersteund op hun weg naar werk in de groene sector, op het programma, maar bijvoorbeeld ook de Workshop 'Regelingen en Subsidies' van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord.

Tot slot werd als afronding van de Maand van het Werk een bestuurlijke sessie georganiseerd, waarin RPAnhn, Ontwikkelingsbedrijf nhn en Provincie Noord-Holland met de regionale arbeidsmarktpartners in gesprek zijn gegaan over de stappen die nodig zijn om tot een werkende arbeidsmarkt te komen. Centraal in deze sessie stonden 'inzicht in de arbeidsmarkt' en 'de verbinding tussen het economisch en sociaal domein'. Beiden zijn nodig om de potentiële beroepsbevolking optimaal te benutten.

 

Impressie activiteiten Maand van het Werk 2017

 

Heeft u ideeën voor een activiteit in oktober 2018 of heeft u zelfs al een activiteit gepland in de Maand van het Werk 2018?

Geef het aan ons door! Dan zorgen wij dat de bijeenkomst of het evenement wordt opgenomen in de agenda op onze website. Daarnaast brengen we de Maand van het Werk en individuele agenda-items extra onder de aandacht via onze communicatiekanalen. 

 

  maand van het werk logo rgb

 

Meer informatie

Manon Kant (marketing & communicatie), manonkant@rpa-nhn.nl, 06 - 22 44 85 06

Meld u aan voor de nieuwsbrief