Leerwerkloket

Succes op de arbeidsmarkt heeft alles te maken met een goede aansluiting van competenties van werkzoekenden op vacatures en waar nodig het (verder) ontwikkelen van leerlingen en werkzoekenden. Daarvoor bundelt het Leerwerkloket NHN - ondergebracht bij RPAnhn - de inzet van werkgevers, jongeren, werkzoekenden, onderwijs en andere betrokkenen in deze regio. Het loket informeert werkgevers, werkenden en werkzoekenden over leren en werken, (verkorte) opleidingstrajecten op maat en EVC-trajecten (Ervaringscertificaten). Doel is het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de kwalificaties en competenties van werkzoekenden beter laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.

 

Website Leerwerkloket

 

Meer informatie

Anita Metzelaar (projectleider), anita@leerwerkloketnhn.nl of mail@leerwerkloketnhn.nl, 06-21 23 52 27

Meld u aan voor de nieuwsbrief