Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

JongerenTop NHN

Afgelopen 14 april 2022 is er aandacht besteed aan de inhoudelijke thema’s die onder jongeren leven. In workshops gingen jongeren en professionals, met elkaar in gesprek.

In onderstaande button het document met de opbrengst van de workshops van de JongerenTop NHN 2022.

Opbrengst


JongerenTop NHN 2021

De JongerenTop NHN 2021 op 18 november jl. gaf door tal van praktische voorbeelden een inkijk hoe jongerenparticipatiein Noord-Holland Noord leeft. Dat de stem van jongeren ertoe doet, werd door bestuurders zonder meer onderschreven. Zij leerden van jongeren, en jongeren leerden van bestuurders. Samen wordt een beter resultaat geboekt! Zie ook het positieve artikel in Regio Noordkop over de online bijeenkomst van JongerenTop NHN 2021.

Afbeelding JongerenTop NHN 2021.JPGDe JongerenTop, de betrokkenheid van de jongeren, inspireert ons om door te gaan om jongeren op tal van manieren blijvend te betrekken bij alle activiteiten die met en voor hen georganiseerd worden. Of het nu in de gemeente, op school, bij een hulp- of sportorganisatie is, klein of groot, overal doet de inbreng en creativiteit van jongeren ertoe. 
 
Bekijk via onderstaande buttons de publicatie over de JongerenTop met aanvullende informatie en interviews en de livestream van de JongerenTop NHN 2021 op 18 november jl.

Publicatie 

Terugkijken livestream 


In onderstaande video een terugblik van het verhaal van Merel Pronk en Gregory Chong in 2018. Deze video werd getoond tijdens de livestream van de JongerenTop NHN 2021.

Hoe kunnen we samen betere kansen creëren voor jongeren op weg naar hun zelfstandigheid? Tijdens de JongerenTop NHN zijn oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in Noord-Holland Noord. Ook de jongeren zelf waren betrokken bij dit proces. Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt.

Op 23 mei jl. vond de ontmoeting met de jongeren en de projectgroep ‘JongerenTop’ plaats. We hebben gezamenlijk teruggekeken naar de JongerenTop die plaatsvond op 30 november 2018. De jongeren waren tevreden over hun bijdrage en de uitkomsten, met name op het thema huisvesting. Ook gaven zij aan dat er tijdens de gesprekken aan de verschillende tafels weinig ruimte was voor een echt gesprek. De wisselingen tussen de verschillende gesprekstafels kwamen te snel. Daardoor ontstond af en toe het gevoel dat het verhaal van de jongere de aanleiding voor het gesprek was en dat er niet met hen gesproken werd. De jongeren werden naar hun idee teveel ingezet als middel en niet als gesprekspartner. Ook waren de jongeren graag betrokken geweest bij de gehele organisatie. Zo ook bij het samenbrengen van de conclusies op de dag zelf. Besloten is dat we in het vervolg een aantal van de jongeren intensief betrekken bij de organisatie van vervolgbijeenkomsten.

Lees het volledige verslag

In onderstaande video's vertellen enkele jongeren waar zij tegenaan zijn gelopen en wat zij nodig hebben om een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.


Enkele jongeren deelden hun verhaal en wisten zo de aanwezigen, een diverse groep met jongeren, ouders, bestuurders en mensen van de werkvloer,  te raken en het gesprek op gang te krijgen. Wat gaat er mis, wat kan er beter?  Een interactief programma bood vervolgens de mogelijkheid dieper in te gaan op verschillende thema’s waar jongeren tegen aanlopen. Voor de thema’s Preventie, De jongere serieus nemen, Aansluiting jongere en werkgever, Toekomstplan en Een leven lang leren werden de problemen in kaart gebracht en oplossingen besproken. De deelnemers brachten vervolgens advies uit aan bestuurders van onderwijs en gemeenten in de regio Noord-Holland Noord.

Uit meerdere thematafels kwam het advies om een ‘buddy’ te koppelen aan jongeren, die hen kan coachen en begeleiden, en waarvan de steun niet ophoudt als de jongere 18 is. De vraag aan het onderwijs is om deelcertificaten op erkende competenties en talenten te organiseren, in het kader van een leven lang leren. Ook op werkgevers wordt een beroep gedaan: jongeren willen graag dat werkgevers kijken naar talenten en ervaring in plaats van alleen diploma’s. Een oproep die beklijft is de vraag om jongeren centraal te zetten, hen serieus te nemen en niet te ‘vertroetelen’, de regie bij de jongere te laten en financiering beschikbaar te stellen. In februari 2019 is een plan van aanpak gereed om met de adviezen aan de slag te gaan. Najaar 2019 is de volgende JongerenTop NHN, waarbij ook huisvesting voor jongeren een onderwerp wordt..

Bestuurders ondertekenden een intentieverklaring waarbij zij uitspraken dat zij staan voor een betekenisvolle toekomst voor iedere jongere. Samen met jongeren en professionals willen de bestuurders ervoor zorgen dat de tijdens de JongerenTop NHN geformuleerde adviezen in de komende vier jaar worden opgevolgd. De jongeren kregen een uitnodiging voor een gesprek om de voortgang te bespreken en de vraag om vooral contact te houden.

Passend aanbod voor jongeren
Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Een aantal jongeren gaat echter niet naar school en/of heeft geen werk. Zij kampen veelal met meerdere problemen, zoals fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, met huisvesting of met justitie. In de regio Noord-Holland Noord gaat het om naar schatting 8.400 jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Daarnaast is bekend dat in deze regio meer dan 7.100 jongeren van 16 tot 27 jaar oud één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming krijgt of heeft gekregen tussen 2011 en 2016. Ook weten we dat ruim 21.000 jongeren in de regio medicijnen voor psychische problematiek en/of ggz-hulp hebben gekregen.

Voor al deze jongeren is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want iedereen moet de kans krijgen om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen. Zij hebben het nodig dat er een passend aanbod is om hen te helpen, bijvoorbeeld bij huisvesting, opleiding en het vinden en behouden van werk. De JongerenTop NHN wil hieraan een bijdrage leveren door ervaringsdeskundigen, bestuurders en professionals bij elkaar te brengen en samen naar oplossingen te laten zoeken.