Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Jeugd Werkt! draagt bij aan een
goede aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt en een duurzame arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.
Bekijk de visie Jeugd Werkt!

JongerenTop NHN 2018

JongerenTop NHN 2018

Jeugd Werkt!

De toename van de werkgelegenheid zorgt voor een daling van werkloosheid onder jongeren. Maar voor een kwetsbare groep jongeren blijft het lastig werk te vinden en houden. Zij hebben bijvoorbeeld geen startkwalificatie, achterstand in vaardigheden of worden belemmerd door andere complexe problematiek. Zij kunnen extra aandacht goed gebruiken.

Om deze kwetsbare groep richting werk te helpen werken in Noord-Holland Noord veel partijen samen in het project Jeugd Werkt!. Gemeenten, scholen, jeugdzorg, UWV en bedrijfsleven informeren, enthousiasmeren, stimuleren en begeleiden deze jongeren, zodat zij hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Voor elk moment in hun loopbaan zorgen de partners in Jeugd Werkt! voor passende begeleiders. Van stagebegeleider tot RMC trajectbegeleider, van subsidioloog tot JobCoach. Zodat de overstap naar werk voor deze jongeren zo soepel mogelijk verloopt.

Weten hoe de begeleiding van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt is georganiseerd in onze regio? Bekijk de animatie en de interviews met begeleiders van deze jongeren!

  • Samen sterk voor werk!

    “Ik vind het waanzinnig gaaf dat we voor kwetsbare jongeren met elkaar urgentie hebben kunnen duiden in de visie voor Jeugd Werkt, en daar ook daadwerkelijk projecten op hebben kunnen inrichten.”


    Gido Oude Kotte, stuurgroeplid RPAnhn namens subregio Alkmaar

    Samen sterk voor werk!