Het project Jeugd Werkt! creëert kansen voor jongeren zonder startkwalificatie om de overstap van school naar werk te maken. RPAnhn werkt samen met gemeenten, UWV, scholen en (jeugd)zorgorganisaties om te zorgen dat deze jongeren hun plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

Jeugd Werkt! loopt van november 2015 tot december 2018.

Doelstellingen Jeugd Werkt! tot december 2018

  • Creëren sluitend vangnet rondom kwetsbare jongeren.
  • 700 jongeren begeleiden naar een opleiding of werkplek.

Resultaten om trots op te zijn!

In de periode tot en met juli 2017 zijn al 925 jongeren begeleid naar werk of opleiding. Ook is samen met de partners een visie ontwikkeld op de aanpak jeugdwerkloosheid voor de gehele regio Noord-Holland Noord. De ‘Visie op arbeidstoeleiding van jongeren in de regio Noord-Holland Noord’ vormt de basis voor nieuw te ontwikkelen regionaal beleid. Daarnaast zijn er aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt om jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie, die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering hebben, in kaart te brengen en contact met hen te leggen.

Kennis delen

Om jongeren onder de aandacht te brengen bij werkgevers en kennis en best practices met elkaar te delen, organiseert Jeugd Werkt! diverse activiteiten, onder meer:

  • Meet Your Future, een banenmarkt voor jongeren van VMBO scholen,
  • Conferentie Jeugd Werkt!, om kennis en ervaringen uit te wisselen in de regio Noord-Holland Noord,
  • Radio-interviews met sleutelfiguren uit de regio ,
  • Masterclasses, bijvoorbeeld over subsidies,
  • Het onder de aandacht brengen van diverse initiatieven, waaronder het 200-banenplan van Parlan, project De Realisten van CNV jongeren en de Boris-methodiek.

Daarnaast zijn er ArbeidsAdviesTeams actief in de arbeidsmarktregio. Dit zijn netwerken van professionals die zich inzetten om kwetsbare jongeren de overstap te laten maken naar de arbeidsmarkt. 

 

Meer informatie over Jeugd Werkt!

Femke Blokker (projectleider), femkeblokker@rpa-nhn.nl, 06 – 55 42 67 42
Marit Agenant (projectcoördinator), maritagenant@rpa-nhn.nl, 06 – 16 31 16 09

Meld u aan voor de nieuwsbrief