RPAnhn ontwikkelt met haar partners projecten en initiatieven onder de thema’s Van school naar werk, Van werk naar werk en Van uitkering naar werk.

  1. Van werk naar werk: sectorale en intersectorale mobiliteit van werknemers binnen Huis van het Werk
  2. Van school naar werk: goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een duurzame arbeidstoeleiding van (kwetsbare) jongeren binnen het project Jeugd Werkt!
  3. Van uitkering naar werk: adequate dienstverlening vanuit de publieke organisaties aan werkgevers en het realiseren van de doelstellingen van het Regionaal Werkbedrijf

Thema-overschrijdende projecten zijn een Leven Lang Ontwikkelen, Aanpak Laaggeletterdheid en Sectorplannen.  

RPAnhn coördineert tevens de aanvraag van en het optimaal benutten van Europese subsidies en rijkssubsidies gericht op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord. 

Om werkgevers, onderwijs en overheidspartijen te informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot werk en de arbeidsmarkt deelt RPAnhn cijfers, nieuws en organiseert bijeenkomsten en evenementen.

Resultaten

De samenwerking binnen RPAnhn heeft aantoonbare resultaten opgeleverd. Een paar voorbeelden:

  • RPAnhn heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Huis van het Werk, een netwerk van meer dan 40 bedrijven in de regio die meer dan 30.000 werknemers vertegenwoordigen en met elkaar van werk naar werk organiseren. 
  • Het project Jeugd Werkt! heeft als doelstelling in de periode van november 2015 tot december 2018 700 kwetsbare jongeren naar werk toegeleid te hebben. 
  • Door de samenwerking in het Regionaal Werkbedrijf zijn meer dan 1.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gecreëerd. Daarmee is de doelstelling voor de regio Noord-Holland Noord (575 banen in 2015 en 2016) ruimschoots overschreden.
  • Voor de uitvoering van projecten op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling heeft RPAnhn de afgelopen jaren ruim 11 miljoen aan extra subsidies voor de regio gegenereerd.

Uitgelicht

m.jpg

Oktober 2017 staat Noord-Holland Noord in het teken van werk en arbeidsmarktontwikkelingen. De start van de Maand van het Werk is Het Grootste Werkfestival en Kracht on Tour op 2 oktober in Den Helder. 

 

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief