Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Bedrijven zijn gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Dit wordt bereikt door het stimuleren van mobiliteit van werknemers tussen bedrijven en het investeren in scholing en duurzame inzetbaarheid.  

Van werk naar werk is een cluster van projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan:

  1. Het voorkomen van werkloosheid door faciliteiten te creëren om werknemers te begeleiden van werk naar werk
  2. Het optimaal benutten van het arbeidspotentieel door activiteiten te ondernemen gericht op het inzetbaar houden van werknemers en scholing richting kansrijke sectoren.

Van werk naar werk is het thema waar werkgevers en werknemers de trekkracht vormen. De hoofdactiviteit binnen Van werk naar werk is Huis van het werk.