Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Wie zijn wij

RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) wil dat iedereen die kan werken, werkt. Dat realiseren wij door het verbinden van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid voor het creëren van kansen op de regionale arbeidsmarkt. RPAnhn is daarom dé partner voor organisaties die samen willen werken aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt.

Onze aanpak is gericht op het voor iedereen geschikt maken van de regionale arbeidsmarkt. Dat doen wij door:

 1. Verbinden van vraag en aanbod via optimale werkgevers- en werknemersdienstverlening.
 2. Inzicht bieden in arbeidsmarktvraagstukken door een datagestuurde aanpak.
 3. Actief delen van kennis, informatie en voorbeelden, en het monitoren van activiteiten en resultaten.
 4. Starten nieuwe initiatieven, ontwikkelen van gezamenlijke arrangementen en instrumenten gericht op duurzame inzetbaarheid, inclusiviteit en een leven lang ontwikkelen.
 5. Genereren en beheren van financiële middelen ten behoeve van de regionale arbeidsmarkt.

Nauwe samenwerking

Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Dat is waar 34 partijen in de regio Noord-Holland Noord zich aan hebben verbonden door ondertekening van het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. Het convenant is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord: werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Met elkaar willen zij de arbeidsmarkt duurzaam versterken. De afspraken liggen voor zeven jaar vast. 

Partners
De convenantspartners zijn de overheid (18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, Ontwikkelingsbedrijf nhn), werkgevers (VNO-NCW, Huis van het Werk), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool Inholland, samenwerkingsverbanden PrO-VSO). 

Voor diverse activiteiten werkt RPAnhn samen met event- en mediapartners, onder meer Rabobank, ’s Heeren Loo, Arboadviescentrum, Snelstart, Azavista, JK Webdesign, Rodi media en Westfriese Zaken. Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met branchevertegenwoordigers, MKB, provincie Noord-Holland en diverse ministeries, en staan we altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Bekijk hier alle informatie over eventpartnerschap.

De doelstellingen van RPAnhn voor de periode 2019-2025 zijn vastgelegd in het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. De opdrachtgever voor de uitvoering van het convenant is de stuurgroep RPAnhn. In het Businessplan RPAnhn is het totaaloverzicht van de activiteiten van RPAnhn opgenomen.

Bekijk hier ons jaarverslag 2018: Terugblikken en vooruitkijken


Bekijk hier ons jaarverslag Resultaten 2017 | Ambities 2018

Focus voor een krachtige arbeidsmarkt

Partners werken in onze regio aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Mensen komen duurzaam aan het werk en er wordt ingezet op het leven lang ontwikkelen van werknemers. Een werkzoekende kan zijn of haar talent in de regio optimaal inzetten en zich ontwikkelen door scholing. Werkgevers worden ontzorgd om het talent in de regio volledig te kunnen benutten. Dat vraagt om een aanpak waarbij werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid intensief samenwerken aan een krachtige arbeidsmarkt. De focus bij deze aanpak ligt op drie thema’s:
 

Stuurgroep RPAnhn

In de stuurgroep RPAnhn zijn vertegenwoordigd:

namens de gemeenten:

 • Wethouder E. Konijn van de gemeente Alkmaar (voorzitter)
 • Wethouder F. Binnendijk van de gemeente Castricum (namens de gemeenten in de regio Alkmaar, zijnde Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo)
 • Wethouder K. Al Mobayed van de gemeente Hoorn (namens de gemeenten in West-Friesland, zijnde Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Opmeer, Medemblik en Stede Broec)
 • Wethouder P. Kos van de gemeente Den Helder (namens de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, zijnde Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)

namens UWV:

 • Dhr. H. Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord

namens de werkgeversorganisaties:

 • Dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW

namens de werknemersorganisaties:

 • Dhr. M. Laboui, bestuurder FNV 

namens de onderwijsorganisaties:

 • Dhr. G. Oud, lid college van bestuur Clusius College
 • Dhr. A. Hoekstra, voorzitter college van bestuur Regius College

De leden van de stuurgroep zijn namens de Algemene Vergadering gemandateerd voor het nemen van besluiten rondom de uitvoering van het convenant. Elk stuurgroeplid is bestuurlijk opdrachtgever van één of meerdere projecten.