Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Wie zijn wij

RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) is strategisch en uitvoerend partner voor werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Samen werken we aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt ten behoeve van een sterke, regionale economie. 

RPAnhn faciliteert, coördineert en verbindt. Wij monitoren afspraken over en activiteiten op de regionale arbeidsmarkt en maken resultaten zichtbaar. Daarvoor bieden wij middelen, denkkracht, daadkracht en innovatie.

Om de regionale arbeidsmarkt voor iedereen geschikt te maken volgen wij vier actielijnen:

Aanbodzijde arbeidsmarkt

 • Alle talenten in de regio zijn in beeld.
 • Adequate ondersteuning voor mensen om aan het werk te komen en te blijven.

Vraagzijde arbeidsmarkt

 • Inzicht in kansrijke sectoren en beroepen.
 • Werkgevers zetten actief in op het anders werven van werkzoekenden en formuleren hun vraag naar arbeid in de vorm van competenties, skills en talenten.

Route naar werk

 • Efficiënte en effectieve ondersteuning van de match op de arbeidsmarkt. 
 • Inzicht in de werking van initiatieven om de match op de arbeidsmarkt te realiseren.

Scholing

 • Een flexibel opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers.
 • Continue ontwikkeling van werkgevers, werknemers, werkzoekenden, studenten en scholieren.

Doelstellingen

De doelstellingen van RPAnhn voor de periode 2019-2025, en de stappen om te komen van ambitie tot actie, zijn vastgelegd in drie documenten:

Convenant voor een werkende Arbeidsmarkt 2019-2025
Samenwerkingsovereenkomst, afgesloten op 29 oktober 2018
 
Regionale arbeidsmarktagenda 2019-2025
Visiedocument, vastgesteld op 14 juni 2019
 
Uitvoeringsagenda 2019-2020
Concrete doe-agenda, vastgesteld op 17 mei 2019

Ansichtkaart met logo 2.0.jpg

Nauwe samenwerking

Bekijk hier ons jaarverslag 2018: Terugblikken en vooruitkijken


Bekijk hier ons jaarverslag Resultaten 2017 | Ambities 2018

Een krachtige arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. Dat is waar 34 partijen in de regio Noord-Holland Noord zich aan hebben verbonden door ondertekening van het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. Het convenant is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de partners op de arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord: werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid. Met elkaar willen zij de arbeidsmarkt duurzaam versterken. De afspraken liggen voor zeven jaar vast. 

Partners
De convenantspartners zijn de overheid (18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV, Ontwikkelingsbedrijf nhn), werkgevers (VNO-NCW, Huis van het Werk), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool Inholland, samenwerkingsverbanden PrO-VSO). 

Voor diverse activiteiten werkt RPAnhn samen met event- en mediapartners, onder meer Rabobank, ’s Heeren Loo, Arboadviescentrum, PDZ Uitzendbureau, Snelstart, Luba Uitzendbureau, Azavista, Clusius college, JK Webdesign, Rodi media en Westfriese Zaken. Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met branchevertegenwoordigers, MKB, provincie Noord-Holland en diverse ministeries, en staan we altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Bekijk hier alle informatie over eventpartnerschap.

Focus voor een krachtige arbeidsmarkt

Partners werken in onze regio aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Mensen komen duurzaam aan het werk en er wordt ingezet op het leven lang ontwikkelen van werknemers. Een werkzoekende kan zijn of haar talent in de regio optimaal inzetten en zich ontwikkelen door scholing. Werkgevers worden ontzorgd om het talent in de regio volledig te kunnen benutten. Dat vraagt om een aanpak waarbij werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid intensief samenwerken aan een krachtige arbeidsmarkt. De focus bij deze aanpak ligt op drie thema’s:
 

Stuurgroep RPAnhn

In de stuurgroep RPAnhn zijn vertegenwoordigd:

namens de gemeenten:

 • Wethouder E. Konijn van de gemeente Alkmaar (voorzitter)
 • Wethouder F. Binnendijk van de gemeente Castricum (namens de gemeenten in de regio Alkmaar, zijnde Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo)
 • Wethouder K. Al Mobayed van de gemeente Hoorn (namens de gemeenten in West-Friesland, zijnde Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Opmeer, Medemblik en Stede Broec)
 • Wethouder P. Kos van de gemeente Den Helder (namens de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, zijnde Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)

namens UWV:

 • Dhr. H. Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord

namens de werkgeversorganisaties:

 • Dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW

namens de werknemersorganisaties:

 • Dhr. M. Laboui, bestuurder FNV 

namens de onderwijsorganisaties:

 • Dhr. G. Oud, lid college van bestuur Clusius College
 • Dhr. A. Hoekstra, voorzitter college van bestuur Regius College

De leden van de stuurgroep zijn namens de Algemene Vergadering gemandateerd voor het nemen van besluiten rondom de uitvoering van het convenant. Elk stuurgroeplid is bestuurlijk opdrachtgever van één of meerdere projecten.