Wie zijn wij

RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) is een krachtig samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers dat zich sterk maakt voor een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord.

Doelstelling is een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen die kan werken, werkt. RPAnhn ontwikkelt met haar partners projecten en initiatieven onder de thema’s Van school naar werk, Van werk naar werk en Van uitkering naar werk.

Partners in de samenwerking zijn de overheid (18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV), werkgevers (VNO-NCW, MKB), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool Inholland). Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf nhn.  

Om van de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken een succes te maken stellen de partners en medewerkers van RPAnhn hun kennis en expertise beschikbaar, signaleren trends en ontwikkelingen en spelen daar proactief op in. RPAnhn is dé gesprekspartner voor alles wat er speelt op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord.

De doelstellingen van RPAnhn voor de periode 2015-2018 zijn vastgelegd in het convenant Samen Sterk voor Werk. De opdrachtgever voor de uitvoering van het convenant is de stuurgroep RPAnhn. In het Businessplan RPAnhn is het totaaloverzicht van de activiteiten van RPAnhn opgenomen.

 

Stuurgroep RPAnhn

In de stuurgroep RPAnhn zijn vertegenwoordigd:

namens de gemeenten:

  • Wethouder E. Konijn van de gemeente Alkmaar (voorzitter)
  • Wethouder G. Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard (namens de gemeenten in de regio Alkmaar, zijnde Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo)
  • Wethouder B. Tap van de gemeente Hoorn (namens de gemeenten in West-Friesland, zijnde Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Opmeer, Medemblik en Stede Broec)
  • Wethouder P. Kos van de gemeente Den Helder (namens de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, zijnde Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)

namens UWV:

  • Dhr. H. Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord

namens de werkgeversorganisaties:

  • Dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW

namens de werknemersorganisaties:

  • Dhr. M. Laboui, bestuurder FNV 

namens de onderwijsorganisaties:

  • Dhr. G. Oud, Raad van Toezicht en College van Bestuur Clusius College
  • Dhr. A. Hoekstra, samenwerkingsverband VO-SVO

De leden van de stuurgroep zijn namens de Algemene Vergadering gemandateerd voor het nemen van besluiten rondom de uitvoering van het convenant. Elk stuurgroeplid is bestuurlijk opdrachtgever van één of meerdere projecten.  

Meld u aan voor de nieuwsbrief