Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Wie zijn wij

RPAnhn is een krachtig samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid voor een werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland Noord.

RPAnhn creëert kansen zodat iedereen die kan werken, gaat werken. Want werk zorgt voor economische zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie.

RPAnhn ontwikkelt met haar partners projecten en initiatieven onder de thema’s Van school naar werk, Van werk naar werk en Van uitkering naar werk.

Partners in de samenwerking zijn de overheid (18 gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV), werkgevers (VNO-NCW, MKB), werknemers (FNV, CNV, VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool Inholland). Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met Ontwikkelingsbedrijf nhn.  

Om van de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken een succes te maken stellen de partners en medewerkers van RPAnhn hun kennis en expertise beschikbaar, signaleren trends en ontwikkelingen en spelen daar proactief op in. RPAnhn is dé gesprekspartner voor alles wat er speelt op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord.

De doelstellingen van RPAnhn voor de periode 2019-2025 zijn vastgelegd in het convenant Voor een werkende arbeidsmarkt. De opdrachtgever voor de uitvoering van het convenant is de stuurgroep RPAnhn. In het Businessplan RPAnhn is het totaaloverzicht van de activiteiten van RPAnhn opgenomen.

Lees meer over de behaalde resultaten in 2017 en de ambities van RPAnhn en haar partners voor 2018 in het onderstaande totaaldocument. Hierin is per project informatie terug te vinden. 

Resulaten 2017 - Ambitites 2018.png

Stuurgroep RPAnhn

In de stuurgroep RPAnhn zijn vertegenwoordigd:

namens de gemeenten:

  • Wethouder E. Konijn van de gemeente Alkmaar (voorzitter)
  • Wethouder G. Oude Kotte van de gemeente Heerhugowaard (namens de gemeenten in de regio Alkmaar, zijnde Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Castricum, Uitgeest en Heiloo)
  • Wethouder B. Tap van de gemeente Hoorn (namens de gemeenten in West-Friesland, zijnde Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Opmeer, Medemblik en Stede Broec)
  • Wethouder P. Kos van de gemeente Den Helder (namens de gemeenten in de Kop van Noord-Holland, zijnde Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel)

namens UWV:

  • Dhr. H. Tromp, regiomanager UWV Noord-Holland Noord

namens de werkgeversorganisaties:

  • Dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW

namens de werknemersorganisaties:

  • Dhr. M. Laboui, bestuurder FNV 

namens de onderwijsorganisaties:

  • Dhr. G. Oud, lid college van bestuur Clusius College
  • Dhr. A. Hoekstra, voorzitter college van bestuur Regius College

De leden van de stuurgroep zijn namens de Algemene Vergadering gemandateerd voor het nemen van besluiten rondom de uitvoering van het convenant. Elk stuurgroeplid is bestuurlijk opdrachtgever van één of meerdere projecten.