Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

UWV verwacht komende jaren banengroei in Noordelijk Noord-Holland

  • DateDonderdag 1 juni 2023

In 2023 blijft het aantal banen in de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland verder stijgen, zo verwacht UWV. Vanaf 2024 komt deze groei in een lagere versnelling terecht, stelt de organisatie in de Arbeidsmarktprognose 2023 - 2024. In Zaanstreek-Waterland is groei wat lager dan in de andere twee regio’s. De vertraging is het gevolg van een kleinere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie en financiële diensten. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Bron: realisatie CBS, prognose Bureau Louter in opdracht van UWV

Toename werknemersbanen vooral in 2023

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden: de corona- en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. Het aantal banen van werknemers stijgt in 2023 en 2024 in totaal met 4.000 in Noord-Holland Noord, 2.100 in Zuid-Kennemerland en IJmond en 1.200 in Zaanstreek-Waterland. In zowel Zuid-Kennemerland en IJmond als Noord-Holland Noord is de groei van 2022 tot 2024 1,4%, in Zaanstreek-Waterland is de groei met 1,2% iets lager. Landelijk bedraagt de verwachte groei 1,9%.

Bron: realisatie CBS, prognose SEOR en Bureau Louter in opdracht van UWV

Banengroei in meeste sectoren

Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt de werkgelegenheid in de periode van 2022 tot 2024 in de meeste sectoren toe. In Noordelijk Noord-Holland groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023, en dan met name in sectoren als horeca, (specialistische en overige) zakelijke diensten en zorg & welzijn. In 2024 valt het groeitempo in vrijwel alle sectoren terug, of slaat zelfs om in een krimp. In de ICT in Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal werknemersbanen in 2024 juist sterker dan in 2023. De sector kent al lange tijd een forse groei, vooral door de digitalisering.

Hans Tromp, Rayonmanager UWV Noord-Holland Noord: ‘De kansen voor werkzoekenden betekent tegelijk een uitdaging voor werkgevers. Hoewel de spanning op de arbeidsmarkt wat afkoelt blijft de samenwerking tussen burgers, bedrijven, onderwijs en overheid noodzakelijk om de mensen die kunnen en willen werken geschikt en beschikbaar te maken voor de huidige en de toekomstige arbeidsmarkt.’

Krimp in industrie en financiële diensten

In sommige sectoren krimpt de werkgelegenheid in Noordelijk Noord-Holland. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 licht af, gevolgd door een sterkere afname in 2024. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht, door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. Verder zijn er door automatisering en digitalisering minder werknemers nodig voor de productie. In 2024 volgt ook in sectoren als financiële diensten en bouw banenkrimp. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen.

Minder vacatures, maar geen einde aan de krapte

Het aantal ontstane vacatures neemt in 2023 en 2024 landelijk af, tot net boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch. Erik Stam, arbeidsmarktadviseur UWV: ‘De aanhoudende personeelstekorten zorgen voor kansen voor mensen die (meer) willen werken. Werkgevers zullen vaker het werk anders gaan inrichten en organiseren om het werk te laten aansluiten op de mogelijkheden van werkzoekenden. Ook de inzet van technologie kan daarbij helpen om werk mogelijk te maken voor beschikbare kandidaten.’

Lees hier de Regionale Arbeidsmarktprognose 2023-2024 

Bron: persbericht UWV