Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Personeelstekorten in de kinderopvang werken door in andere sectoren

  • DateVrijdag 19 mei 2023

Veel sectoren kampen met personeelstekorten. De gevolgen van die tekorten overstijgen in sommige gevallen de sector zelf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kinderopvang. Kinderopvang stelt ouders in staat om betaald werk te verrichten. Omgekeerd kan het zo zijn, dat mensen niet of minder werken omdat er geen plaats is bij de kinderopvang.


Het (grote) personeelstekort in de kinderopvang geldt voor heel Nederland. Ook Noordelijk Noord-Holland heeft te maken met grote personeelstekorten. In Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland was de arbeidsmarkt voor kinderopvang in 2020 nog gemiddeld. In Zuid-Kennemerland en IJmond was al sprake van krapte in deze sector. Nu worden de drie arbeidsmarktregio’s gekenmerkt door een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt voor kinderopvang. Ook op de langere termijn, zeker met het overheidsvoornemen om de kinderopvang voor 94% te vergoeden, is de verwachting dat de personeelstekorten verder zullen toenemen. Dit kan er voor zorgen dat wachtlijsten voor ouders verder oplopen.

Eind 2022 stonden in de drie arbeidsmarktregio’s samen 450 vacatures in de kinderopvang open. Vooral Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond hebben ook nog te maken met concurrerende vraag naar personeel uit de regio Groot-Amsterdam, waar nog eens 650 medewerkers kinderopvang werden gezocht. In de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland stonden slechts 135 WW-gerechtigden geregistreerd met een achtergrond in de kinderopvang. Deze cijfers laten zien dat de sector zich ook moet richten op andere manieren van werving.

Zeer krappe arbeidsmarkt voor pedagogisch medewerkers kinderopvang

De krappe arbeidsmarkt in de kinderopvang heeft verschillende oorzaken, zo blijkt uit de UWV publicatie ‘Zij-instroom belangrijk voor aanpak tekorten kinderopvang’. Uit een peiling onder werkgevers in de kinderopvangorganisaties blijkt dat zij als drie belangrijkste oorzaken van het personeelstekort noemen:

  • Het ziekteverzuim van werknemers (67%);
  • Te weinig aanbod van geschikte kandidaten (66%);
  • Langlopende tekorten die niet zijn ingelopen (51%).

landkaart NL UWV.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oriënteren op een overstap naar de kinderopvang

Een deel van de vraag naar personeel kan worden ingevuld door mensen die vanuit een andere sector zij-instromen. Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten-, groeps- en woonbegeleiders, verkoopmedewerkers detailhandel, kelners, barpersoneel, receptionisten, telefonisten en verzorgenden. Werkzoekenden die zich hierin herkennen kunnen overwegen de overstap naar de kinderopvang te maken. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij het Leerwerkloket.

Skills en vaardigheden

Het werk van een pedagogisch medewerker kinderopvang is heel divers en bestaat onder andere uit het begeleiden van kinderen bij spelactiviteiten, het observeren van gedrag van kinderen en samenwerken met ouders. Belangrijke skills en vaardigheden die van de medewerker worden gevraagd zijn bijvoorbeeld:​​​​​​​

  • Het begeleiden van en aandacht hebben voor anderen;
  • Goede communicatieve vaardigheden (voor zowel het contact met kinderen als voor de samenwerking met collega’s en ouders);
  • Het kunnen organiseren en begeleiden van spelactiviteiten;
  • Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheid nemen/dragen en creativiteit.


Bron: UWV