Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Zeer fraaie score Noord-Holland Noord op Banenafspraak in 2022

  • DateMaandag 8 mei 2023

In april publiceerde UWV de meest recente cijfers voor de Banenafspraak en Beschut werk. Het betreffen de cijfers over het 4e kwartaal 2022.

De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een ziekte of handicap. Deze afspraak is gemaakt zodat iemand die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, met ondersteuning bij een gewone werkgever aan het werk kan.

Noord-Holland Noord heeft in 2022 de regionale doelstelling ruimschoots overtroffen. In het 4e kwartaal zijn er 78 (1,2%) banen bijgekomen. Vanaf de nulmeting (1 januari 2013) zijn er tot en met december 2022 4.205 extra banen gerealiseerd. De doelstelling voor eind 2022 was 2.946 extra banen. Daarmee is de doelstelling met bijna 43%(!) overtroffen. Een belangrijke succesfactor in Noord-Holland Noord is de nauwe samenwerking met het Praktijk- en Speciaal Onderwijs.

Beschut werk
In Noord-Holland Noord is het aantal werkzame personen in het kader van Beschut werk in het vierde kwartaal licht toegenomen. Er zijn 688 personen die een geldige indicatie beschut werk hebben. 

Meer weten? Neem gerust contact op met Ronald van Ammers: Ronald.vanammers@uwv.nl.

Meer gegevens over de Banenafspraak en Beschut Werk is te vinden via het UWV.