Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Arbeidsmarkt in veel beroepen structureel krap

  • DateDonderdag 16 februari 2023

In januari 2023 is het aantal WW-uitkeringen in Noordelijk Noord-Holland gestegen. UWV ziet het aantal WW-uitkeringen in januari vrijwel elk jaar toenemen. Dat is te verklaren doordat veel contracten lopen tot en met het einde van een kalenderjaar. Omdat niet iedereen direct aansluitend werk vindt, is vooral het aantal nieuwe WW-uitkeringen relatief groot. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen noordelijk Noord-Holland met 23% fors gedaald.

 

In Noord-Holland Noord nam het aantal WW-uitkeringen in januari het sterkst toe. De stijging was 5,5% (een toename van 271 uitkeringen). Vooral in de horeca en bij uitzendbureaus steeg het aantal WW-uitkeringen sterker dan landelijk. In Zaanstreek-Waterland zag UWV het aantal WW-uitkeringen met 68 toenemen (2,6%), en in Zuid-Kennemerland en IJmond met 78 (2,4%). In deze regio’s was de WW-stijging juist lager dan landelijk (3,5%).

 

Blijvende krapte

De stijging van het aantal WW-uitkeringen betekent weliswaar dat er voor werkgevers iets meer direct beschikbare kandidaten zijn voor openstaande vacatures, maar dat betekent niet dat de krapte op de arbeidsmarkt minder wordt gevoeld. Ook in de komende jaren zal in veel sectoren de vraag naar personeel het aanbod van kandidaten overtreffen. Dat geldt vooral in technische beroepen in de bouw en industrie, maar ook voor functies in de ICT, zorg het onderwijs.


Kansrijke beroepen

De aanhoudende krapte is een probleem voor wervende werkgevers. Anderzijds biedt het goede baankansen voor werkzoekenden. Hoewel krapte bijna overal zichtbaar is op de arbeidsmarkt, zijn er ook wel regionale accentverschillen. In Noord-Holland Noord zijn bijvoorbeeld beroepen als elektricien, productieplanner en algemeen verpleegkundige structureel kansrijk. In Zaanstreek-Waterland is grote vraag naar timmerlieden, woonbegeleiders gehandicapten en (hoofd-) operator proces- en levensmiddelenindustrie. In Zuid-Kennemerland en IJmond zijn werkgevers op zoek naar ICT-programmeurs, vrachtwagenchauffeurs en wijkverpleegkundigen.

 

Personeelsbeleid

Voor werkgevers is het belangrijk om bij werving van personeel te kijken naar drijfveren van sollicitanten. Salaris nog steeds een belangrijke factor, maar in deze krappe arbeidsmarkt zijn werkplezier, waardering en een goede werk/privébalans ook steeds belangrijker voor werknemers. Werkgevers die hier sterker op inzetten hebben een grotere kans de juiste kandidaat voor hun vacature te vinden.

 

Bron: UWV