Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW onder jongeren sterk gedaald

  • DateVrijdag 16 december 2022

In november is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de drie regio’s in noordelijk Noord-Holland werden eind november 10.907 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was een daling van 2,5% ten opzichte van oktober. Ook landelijk bedroeg de WW-afname 2,5%.


Noord-Holland Noord noteerde met -1,4% de kleinste WW-daling. In Zaanstreek Waterland (-2,6%) en vooral Zuid-Kennemerland en IJmond (-4,0%) was de afname juist (iets) groter dan landelijk. De regionale verschillen worden in november vooral veroorzaakt door de horeca. In Noord-Holland Noord nam het aantal WW-uitkeringen in de horeca met 16,2% toe. Dat was aanmerkelijk meer dan in de twee andere regio’s.

Veel jongeren in horeca

In de horecasector zijn naar verhouding veel jongeren (tot 27 jaar) werkzaam. Omdat tijdens de coronapandemie veel horecaondernemingen tijdelijk de deuren moest sluiten, verloren veel jongeren hun baan. Mede daardoor steeg in deze periode het aantal jongeren met een WW-uitkering sterk. Ook werken jongeren vaker via een uitzendbureau of op tijdelijk contract. Ze hebben daarom bij economisch onzekere tijden vaak een meer kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

 

Sterke afname WW aan jongeren

Als de vraag naar personeel toeneemt, nemen werkgevers weer vaak snel jongeren in dienst. Dit is in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen goed terug te zien. In juni 2020 werden in de drie regio’s in noordelijk Noord-Holland 3.367 WW-uitkeringen aan jongeren verstrekt. Vooral na maart 2021 daalde het aantal WW-uitkeringen in deze leeftijdsgroep sterk. In november werden nog 721 WW-uitkeringen aan jongeren verstrekt, waarvan de meesten via een uitzendbureau werkzaam waren.

 

Stageplek vinden soms moeilijk

In de huidige krappe arbeidsmarkt hebben jongeren na het behalen van een diploma meestal weinig moeite om een baan te vinden. Wel kan het voor studenten lastig zijn om tijdens hun opleiding een stageplek te vinden. Landelijk zijn er vooral voor de opleidingen richting zorg en welzijn tekorten aan stageplekken. Dit komt voor een deel door een toename van het aantal studenten, maar ook door personeelskrapte in deze sector, waardoor tijd en capaciteit voor begeleiding van stagiairs in het geding kunnen komen.

 

Bron: UWV