Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Na lichte stijging nu opnieuw daling WW-uitkeringen Noord-Holland Noord

  • DateDonderdag 17 november 2022

Het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in noordelijk Noord-Holland daalde in oktober na een lichte stijging in september. Het totaal aantal uitkeringen kwam eind oktober uit op 11.189. De tekorten aan personeel doen zich voor in vrijwel alle sectoren. Uit de recent verschenen publicatie Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld, blijkt ook dat de vraag naar personeel in die sector blijft stijgen.

 

In noordelijk Noord-Holland nam in de maand oktober het aantal WW-uitkeringen af. Eind oktober verstrekte UWV in totaal 11.189 WW-uitkeringen. Zaanstreek/Waterland liet de sterkste daling zien, het aantal uitkeringen nam af met 3,1% (naar 2.772). In Noord-Holland Noord daalde het aantal uitkeringen met 1,3% naar 5.006. Zuid-Kennemerland en IJmond liet een lichte daling zien van 0,1% naar 3.411. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen in oktober met 1,6% en kwam uit op 149.513. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking kwam landelijk uit op 1,5%.
 

Publicatie Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

 

Onlangs bracht UWV de publicatie Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld, uit. De arbeidsmarkt voor Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang blijft krap. Bij krapte is het aantal werkzoekenden groter dan de beschikbare vacatures. Werkgevers hebben hierdoor meer moeite om vacatures vervuld te krijgen. Ook voor de komende jaren worden personeelstekorten voorspeld. Deze ontwikkeling is niet nieuw, want in alle drie de deelsectoren daalt sinds medio 2020 het aantal mensen met een WW uitkering en stijgt het aantal vacatures.


In de deelsector Kinderopvang is de arbeidsmarkt zelfs ‘zeer krap’. Volgens een peiling onder kinderopvangorganisaties is er in de dagopvang een tekort aan pedagogisch medewerkers van 72%, in de buitenschoolse opvang 73% en in de peuteropvang 55%. In een krappe arbeidsmarkt is dit een zorgelijke trend omdat de sector ook invloed heeft op het personeelsaanbod in andere sectoren: voor ouders kan opvang van de kinderen kan een belangrijke randvoorwaarde zijn voor de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.


Oplossingen voor personeelstekorten

Momenteel zijn er verschillende initiatieven om de tekorten in de sector tegen te gaan. Dé oplossing is er niet, er is een combinatie van oplossingen nodig om de tekorten te verkleinen. Voorbeelden zijn het bevorderen en eenvoudiger maken van de zij-instroom, aantrekkelijker maken dat ouders op daldagen (woensdag, vrijdag) van de opvang gebruik maken, werkdruk vermindering en kinderopvangmedewerkers stimuleren om meer uren te werken. Niet alleen voor de Kinderopvang, maar ook voor Sociaal werk en Jeugdzorg zijn er strategieën om personeelstekorten aan te pakken. UWV heeft ter inspiratie een publicatie uitgebracht waarin de 27 oplossingen voor het aanpakken van personeelstekorten worden genoemd.
 

Bron: UWV