Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW blijft dalen, uitzenduren stabiliseert

  • DateDonderdag 19 mei 2022

De daling van het aantal WW-uitkeringen zette door in april. In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling het grootst (-5,5%). Noord-Holland Noord (-4,7%) en in Zaanstreek-Waterland (-3,7%) bleven iets achter op de landelijke daling van 5%. Ten opzichte van april vorig jaar was de WW-daling fors. In de drie arbeidsmarktregio’s in noordelijk Noord-Holland was de daling zelfs sterker dan de landelijke afname van 34,4%.

 

Vanuit de WW naar uitzendwerk

Veel mensen die vanuit de WW een baan vinden, doen dit via een uitzendbureau. Hoewel in noordelijk Noord-Holland het aandeel van mensen dat werkt via een uitzendbureau lager ligt dan gemiddeld in Nederland, blijft uitzendwerk ook voor deze regio’s voor veel mensen een belangrijke manier om weer aan de slag te komen na werkloosheid.

 

Uitzendkrachten sneller in en uit de WW

Mensen die via een uitzendbureau werken, komen vaker in de WW dan mensen die een vast contract hebben of tijdelijk bij een werkgever zelf in dienst zijn. Dat komt doordat een uitzendcontract veelal van kortere duur is. Anderzijds vinden uitzendkrachten tijdens of vlak na de WW vaker een nieuwe baan dan mensen met een andere contractvorm. 64% van de mensen met een vast of tijdelijk contract vindt tijdens of direct na de WW weer werk. Voor uitzendkrachten ligt dat percentage op 70%. Overigens lag dit percentage begin 2018, dus voor de coronapandemie, nog op 75%.

 

Uitzenduren stabiliseert

Het aantal WW-uitkeringen dat in noordelijk Noord-Holland aan uitzendkrachten werd verstrekt, lag in april 4,3% lager dan de maand ervoor. Ten opzichte van vorig jaar was de daling meer dan 34%. Aangezien het aantal uitzenduren in 2022 zich enigszins lijkt te stabiliseren, is de verwachting dat de WW voor uitzendkrachten nog wel verder zal dalen, maar minder sterk dan in de afgelopen 12 maanden.