Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Personeel en een baan: dichterbij dan je denkt

  • DateMaandag 25 april 2022

Nu er volop banen zijn en het tekort aan medewerkers in alle sectoren oploopt, is er nog steeds een groep mensen die geen kans krijgt op de arbeidsmarkt, terwijl zij wel graag willen werken.  De ministers Van Gennip en Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) komen daarom met het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’. Daarmee zetten zij in op betere matching van werkgevers met werkzoekenden. Werkgevers worden sneller geholpen aan personeel en werkzoekenden krijgen ondersteuning om op deze kansrijke arbeidsmarkt te komen.

 

Terwijl werkgevers orders moeten weigeren of hun bedrijf op maandagen sluiten, becijfert het CBS dat nog steeds 1,2 miljoen mensen tot het onbenut arbeidspersoneel behoren. Een deel van die mensen komt er ook op de huidige arbeidsmarkt niet tussen, zoals de 77.000 langdurig werklozen. Dit komt voor een deel door een mismatch in informatie, voorkeuren en vaardigheden tussen werkgevers en potentiële werknemers. Samen met alle partners in de arbeidsmarktregio’s wil het kabinet daarom extra inzetten om de mismatches te verkleinen en de werkkansen van mensen te vergroten.

De inzet van het actieplan is het verbeteren van de informatievoorziening over de regionale dienstverlening, het veranderen van zoekgedrag van werkgevers en werkzoekenden en het vergroten van de vaardigheden van werkzoekenden, bijvoorbeeld door scholing. Voor dit actieplan is vorig jaar 40 miljoen euro uitgetrokken.

Het actieplan heet Dichterbij dan je denkt en kent vier concrete acties:
1) er komt een landelijke communicatiecampagne richting werkgevers en werkzoekenden
2) er wordt ingezet op versterking van de matching in de arbeidsmarktregio’s
3) een landelijk team gaat landelijk opererende werkgevers ondersteunen bij de matching
4) bestaande trajecten krijgen een extra financiële impuls, zoals de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt, die is gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van mensen met een migratieachtergrond.

Minister Van Gennip: “Als het moment niet nu is, wanneer wel? Het is belangrijk voor bedrijven en de mensen die willen werken dat we de kansen die deze arbeidsmarkt nu biedt benutten om ieders talent in te zetten. Samen met werkgevers en partners in de arbeidsmarktregio gaan we er alles aan doen om mensen aan werk te helpen.”

Minister Schouten: “Het is belangrijk dat we kijken naar wat mensen kunnen toevoegen, aan onze samenleving en op onze arbeidsmarkt. Daarbij moeten we niet denken vanuit de regeling waarin iemand zit, maar vanuit zijn of haar vermogen en enthousiasme om mee te doen. De mens moet centraal staan. Met dit programma zorgen we ervoor dat de vacatures bij de mensen gaan passen, niet andersom.”

De komende periode zijn de regio’s aan zet om nadere invulling te geven, toegespitst op de eigen behoeften, aan het actieplan. Hierover gaat SZW ook met de regio’s in gesprek. In mei wordt vervolgens de landelijke communicatiecampagne (actielijn 1 uit het plan) gelanceerd en kunnen werkgevers en werkzoekenden in hun regio terecht voor hulp.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid