Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aantal WW-uitkeringen daalt verder, vraag naar zorgpersoneel neemt toe

  • DateDonderdag 17 maart 2022

Na een eenmalige toename in januari is het aantal WW-uitkeringen in februari weer gedaald. In Noord-Holland Noord was de daling met 0,8% beperkt, maar in zowel in Zaanstreek/Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling van 3,8% aanzienlijk hoger dan landelijk (-2,8%) De daling in de WW betekent voor werkgevers dat zij in een kleinere vijver vissen naar geschikt personeel. De werkzoekende maakt daarom nu juist meer kans op een baan. Er is sprake van een (zeer) krappe arbeidsmarkt.

 

Vraag naar zorgpersoneel blijft toenemen

Een voorbeeld van een sector met een zeer krappe arbeidsmarkt is de zorg. Dit geldt zowel landelijk als in de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland. Er zijn dus in verhouding tot het aantal vacatures relatief weinig werkzoekenden beschikbaar. Tijdens de coronacrisis is de vraag naar zorgpersoneel nog verder toegenomen. De verwachting is dat de komende jaren landelijk de vraag verder toeneemt, maar wel in een trager tempo dan het afgelopen jaar, zo staat te lezen in de barometer zorg, die op 17 maart is uitgekomen.

 

Snel weer aan het werk

Ook in Noordelijk Noord-Holland zijn er nog mensen die vanuit de zorg een WW-uitkering ontvangen. Eind december waren dat er in de drie regio’s samen bijna 750, verdeeld over 60 beroepen. Een deel daarvan had een ondersteunende functie, zoals medisch secretaresse of doktersassistent maar ook vanuit meer uitvoerende functies zoals helpenden, verzorgenden IG (individuele gezondheidszorg), zorghulpen en groeps- en woonbegeleiders. Gezien de vraag naar met name de uitvoerende zorgfuncties is te verwachten dat een aanzienlijk deel van deze medewerkers op korte termijn weer een nieuwe baan vindt.

 

Opleiden om aan de vraag te voldoen

Waarschijnlijk is het aantal mensen dat nu vanuit de zorg een WW-uitkering ontvangt niet voldoende om aan de vraag van werkgevers te voldoen. Er zullen daarom ook mensen die nog niet werkaam zijn, of die werkzaam zijn in een andere sector gemotiveerd moeten worden om in de zorg te komen werken.