Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Inclusief leren door praktijkverklaring Veilig werken langs de weg

  • DateWoensdag 9 maart 2022

In het AZ stadion kwamen afgelopen dinsdag 8 maart meer dan 350 medewerkers uit de groenvoorziening bij elkaar voor een training ‘Veilig werken langs de weg’. Met name medewerkers van NH Connect, een samenwerkingsverband van vijf Participatiebedrijven (sociale werkvoorziening) deden mee aan deze training. Deze trainingsdag werd georganiseerd door het Clusius College in samenwerking met NH Connect.


Het Clusius College, straks Vonk, maakt zich hard voor een leven lang ontwikkelen. Dit is ook één van de belangrijke speerpunten in de fusie met het ROC Kop van Noord Holland. Binnen het Clusius College vinden er op verschillende plekken in de organisatie al mooie voorbeelden van een leven lang ontwikkelen plaats. Denk aan het ontwikkelen en aanbieden van meer modulaire keuzedelen voor Entree samen met andere mbo-scholen in de regio, maar ook het aanbieden van om- en bijscholingstrajecten via praktijkleren in het mbo. Dit verbetert de directe duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt.


Gerard Oud, lid college van bestuur :” Met het ROC Kop van Noord-Holland zetten we samen met de regio in op samenwerkingen voor een leven lang ontwikkelen, die zijn afgestemd op de regionale vraag en economische ontwikkelingen. Hierbij passen we de vorm en inhoud van onderwijs aan op de vraag en de doelgroep. Op een flexibele manier willen we nu en straks als Vonk het bedrijfsleven, werkenden, werkzoekenden en regionale samenwerkingspartners van de juiste expertise voorzien en onderwijs bieden op elk niveau. Eén van de samenwerkingen die we als Clusius College hebben is met NH Connect. Onder NH Connect vallen vijf participatiebedrijven in de regio.” 


Jurgen Holtz, portefeuillehouder Leven Lang Ontwikkelen vanuit de directie mbo, vult aan: “In eerste instantie is er een keus gemaakt voor 10 trajecten om de samenwerking met NH Connect vorm te geven, met als aftrap het  “Veilig werken langs de weg” event. Een aantal kleinschalige cursussen worden al door onze docenten verzorgd. Knap dat onze projectleiders Catelijne Zandbergen en Martijn Grossman in zo’n korte tijd in samenwerking met NH Connect dit evenement voor zo’n grote groep deelnemers hebben weten neer te zetten. Tot twee weken terug was het nog onbekend en onzeker of dit zou lukken, onder andere vanwege de geldende de coronamaatregelen maar ook vanwege alles wat er technisch bij komt kijken. Met elkaar laten we hiermee zien dat we flexibel onderwijs in samenwerking met de regio kunnen aanbieden”.


In maart 2021 is er een start gemaakt met de samenwerking tussen NH Connect (vijf participatie-bedrijven) en Clusius College. “Door Corona is er een grote achterstand van de cursussen ontstaan” vertelt Martijn Grossman, projectleider onderwijs en arbeidsmarkt. ”Nu het groeiseizoen weer voor de deur staat is er wel een grote behoefte aan dit soort opleidingen. Daarom hebben we gekozen voor deze grootschalige aanpak”.


De praktijkverklaring

De deelnemers kunnen met deelname aan deze cursusdag hun praktijkverklaring verdienen. Na de trainingsdag laten de deelnemers de komende dertien weken in de praktijk zien of ze het echt kunnen. De werkgever geeft vervolgens aan of de betreffende werkprocessen door de deelnemers geleerd zijn in het bedrijf. Voor de meeste deelnemers is dat het eerste diploma wat ze behalen in hun vakgebied. “Het werkt motiverend en daarmee laten we zien dat ons onderwijs voor iedereen toegankelijk is” zegt Catelijne Zandbergen, projectleider bij het Clusius College.


Voor werkgevers maakt de praktijkverklaring duidelijk wat een werknemer in huis heeft. In een praktijkverklaring geeft de werkgever aan welke werkprocessen door de werknemer geleerd zijn in het bedrijf. Met de praktijkverklaring kan een werkgever werknemers in de praktijk op maat opleiden, waardoor het ook kansen biedt in sectoren met een tekort aan personeel. Voor het UWV en gemeenten is de praktijkverklaring van meerwaarde in leerwerktrajecten en begeleidingstrajecten naar werk. De praktijkverklaring draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van de kandidaat doordat hij zo zijn vaardigheden kan aantonen op de arbeidsmarkt.


Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Catelijne Zandbergen (c.zandbergen@clusius.nl) en Martijn Grosmann (m.grosmann@clusius.nl).

 

Bron: Clusius College