Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Werknemers in de horeca: minder werkbehoud, veel dynamiek

  • DateMaandag 7 maart 2022

De werkgelegenheid in de horeca staat sinds het begin van de coronacrisis onder druk. Tijdens de lockdowns in de afgelopen twee jaar nam het aantal werknemers af, maar na versoepelingen kon de horeca deels herstellen en personeel aantrekken. De dynamiek in de werkgelegenheid is dus hoog.


Om hier meer zicht op te krijgen, analyseren we de veranderingen van de werkgelegenheid in een jaar tijdens de coronacrisis (derde kwartaal 2020 tot en met derde kwartaal 2021). Daarbij worden de volgende vragen beantwoord: Hoeveel werknemers vertrekken uit de horeca en hoeveel gaan er in de horeca werken? Naar welke sectoren stappen horecawerknemers over? Wat is het effect op het soort contract, de gewerkte uren en het uurloon als zij in een andere sector gaan werken? Om de invloed van de coronacrisis inzichtelijk te maken, vergelijken we de resultaten met een periode voor de coronacrisis (derde kwartaal 2018 tot en met derde kwartaal 2019).

De hoofdpunten zijn:

  • De werkgelegenheid in de horeca kent sinds het begin van de coronacrisis diepe dalen, maar ook hoge pieken. Vooral sinds het vierde kwartaal van 2020, toen strenge contactbeperkende maatregelen van kracht werden, varieert de werkgelegenheid sterk. Na een grote uitstroom van werknemers in dit kwartaal volgde een half jaar later een grote instroom van werknemers.
  • 51% van het horecapersoneel in het derde kwartaal van 2020 is in de vier kwartalen daarna aan het werk gebleven in de horeca. Voor de coronacrisis lag dit aandeel op 60%.
  • De vaste kern van werknemers is gemiddeld ouder, werkt meer uren en heeft vaker een vast contract dan de werknemers die de horeca (tijdelijk) verlaten. Werknemers in de horeca: minder werkbehoud, veel dynamiek Maart 2022
  • Van alle horecawerknemers in het derde kwartaal van 2020 die uitstromen en een jaar later werk hebben, werkt 44% opnieuw in de horeca. Dit percentage is veel hoger dan voor de coronacrisis (28%). Dit wordt veroorzaakt door het kleinere aandeel werknemers dat het gehele jaar in dienst is gebleven, waardoor de vraag naar horecapersoneel na afloop van de lockdown in maart 2021 sterk toenam en veel vertrokken horecawerknemers weer aan de slag konden in de horeca.
  • Naast terugkeer naar de horeca zijn vertrokken horecamedewerkers ook overgestapt naar uitzendbureaus en detailhandel (food en nonfood). Uitzendbureaus hebben veel personeel voor de vaccinatie- en testlocaties van de GGD aangetrokken, waaronder vermoedelijk ook veel voormalig horecapersoneel.
  • Degenen die de horeca (tijdelijk) hebben verlaten, werken gemiddeld meer uren en tegen een hoger uurloon dan voorheen. Degenen die naar een andere sector overgestapt zijn, gaan er bovengemiddeld op vooruit. Hun uurloon en aantal gewerkte uren stijgen meer dan die van de werknemers die terugkeren naar de horeca. Daarnaast valt op dat de overstappers naar een andere sector minder vaak als oproepkracht aan de slag gaan en vaker tijdelijke contracten en uitzendcontracten krijgen.

 

De werkgelegenheid in de horeca heeft zich tijdens de coronacrisis gedeeltelijk kunnen herstellen na versoepelingen van de coronamaatregelen. Vanaf 25 februari 2022 is de horeca weer helemaal open en zal de vraag naar koks en bedienend personeel snel toenemen. De concurrentiestrijd met andere sectoren is echter hevig, waardoor de kans groot is dat de horeca niet alle vacatures kan vervullen.

 

Bekijk het gehele artikel vanuit het UWV hierover via werk.nl