Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Het VSO-Pro NHN krijgt mooi compliment van UWV voor cijfers Banenafspraak

  • DateDinsdag 1 februari 2022

UWV heeft recent nieuwe cijfers gepubliceerd over de Banenafspraak en Beschut werk. Het betreft de cijfers over het 3e kwartaal 2021. Noord-Holland Noord doet het meer dan goed als het gaat om de Banenafspraak en Beschut werk. Een belangrijke succesfactor is de uitstekende samenwerking met het Praktijk- en Speciaal Onderwijs.

 

Landelijk zien we in de Banenafspraak in Q3 een afnemende groei ten opzicht van Q2. In Q3 zijn er 4.549 banen bijgekomen terwijl in Q2 het aantal banen voor de Banenafspraak met 5.452 groeide. Sinds de nulmeting per 1 januari 2013 zijn er landelijk 70.525 extra banen gerealiseerd. De landelijke doelstelling voor eind 2021 is 80.000 extra banen. Hoewel we het effect van de coronacrisis niet kunnen kwantificeren is duidelijk dat de impact op deze kwetsbare groep groot is. Vanaf eind 2019 (voor het begin van de coronacrisis) is het aantal extra banen landelijk met slechts 7% toegenomen, terwijl een groei van 43% was beoogd.

 

Banenafspraak NH-N

In onze regio zien we daarentegen in Q3 een duidelijk continuering van het herstel wat in Q2 is ingezet. In Q3 zijn er 205 banen (+6%) bijgekomen. Tot en met september 2021 zijn er sinds de nulmeting per 1 januari 2013 in onze regio 3.656 extra banen gerealiseerd. Onze regionale doelstelling eind 2021 is 2.551 extra banen (+43%).

Banengroei.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meer cijfers over de Banenafspraak via: Dashboard Banenafspraak (werk.nl)


Beschut Werk NH-N

In Noord-Holland Noord is het aantal werkzame personen in Q3 wederom licht toegenomen, namelijk met 16 personen. Er zijn 531 personen die een geldige indicatie beschut werk hebben. Daarvan werken er 385, dat is 73%. 

 

Beschut werk.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer cijfers over Beschut werk via: Dashboard Beschut werk


Bron: SOWh@t / Peer Scheepers