Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Extra jobcoaching mogelijk uit Aanpak Jeugd Werkeloosheid Westfriesland

  • DateWoensdag 2 februari 2022

Vanuit de samenwerking rond het Jongerenloket Westfriesland is in het kader van de maatregel Aanpak Jeugd Werkeloosheid (AJW) de mogelijkheid ontstaan om extra Jobcoaching en maatwerkoplossingen in te zetten voor de meer kwetsbare jongeren.


Op dit moment lopen 13 jobcoach trajecten voor jongeren die naar een baan zijn toegeleid, maar die extra begeleiding vragen. Daarnaast worden in samenspraak met het Horizon College en Leerplicht Westfriesland voor een groep leerlingen naar maatwerkoplossingen gezocht.


Dit heeft al geresulteerd in extra stagebegeleiding en coaching trajecten. De insteek is dit mogelijk te maken voor alle vso-pro leerlingen, MBO studenten én voortijdig schoolverlaters (VSV) die deze extra ondersteuning nodig hebben.


Deze mogelijkheid is voortgekomen uit de RPA startnotitie Aanpak Jeugdwerkloosheid 2021-2022, waarin Westfriesland, Noord-Kennemerland en de Noordkop hun gezamenlijke aanpak jeugdwerkeloosheid hebben vastgelegd als antwoord op de Corona crisis en de impact ervan op jongeren. Voor het schooljaar 2022-2023 wordt door het RMC en WerkSaam een hernieuwde projectaanvraag opgesteld, waarin deze aanpak waarschijnlijk weer wordt meegenomen.

 

De aanpak bestaat concreet uit 3 lijnen:
 
  1. Uitbreiding menskracht bij de gemeenten (jongerenloketten, WSP en RMC) om de sluitende aanpak te realiseren;
  2. Extra jobcoaching, eventueel met een specialistische inzet voor anderstalige jongeren;
  3. Trajecten gericht op ondersteuning naar werk of heroriëntatie op werk;


Per RMC regio is de invulling net even anders, zodat deze aansluit op de lokale organisatie/situatie. Op arbeidsmarktregio schaal wordt de aansluiting met het leerwerkloket gezocht, en met de werkgroep Praktijkleren met Praktijkverklaringen zal de mogelijkheid worden onderzocht om Praktijkleren steviger in te zetten voor de doelgroep jongeren (zonder startkwalificatie).

 

Bron: ZOWh@t / Peer Scheepers