Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Werkloosheid blijft dalen, meer mensen uit bijstand

  • DateVrijdag 28 januari 2022

’Laagste stand sinds oprichting WerkSaam Westfriesland’

De teruglopende werkloosheid en het oplopende aantal vacatures zijn voor WerkSaam Westfriesland een uitgelezen kans om cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Waar het voorheen lastig was om mensen ’met een vlekje of butsje’ aan een baan te krijgen, ziet WerkSaam het aantal cliënten in hun bestand nu toch gestaag dalen.

 

„Sinds onze oprichting in 2015 hebben we niet zo weinig cliënten in het bestand gehad als op dit moment. Onze laatste stand, van afgelopen week, was 2.852 uitkeringen”, zegt woordvoerster Wendy van der Veen van WerkSaam.
 

Wie de cijfers van de afgelopen jaren bekijkt, ziet inderdaad een flinke daling. In 2018 verstrekte WerkSaam aan het begin van het jaar 3.247 uitkeringen. Aan het eind van dat jaar was dat aantal iets gedaald, tot 3.023.
 

Ook in 2019 ging het goed, met een verdere daling naar 2.905. Maar in het eerste coronajaar 2020 liep het aantal mensen dat via WerkSaam opnieuw aan het werk moet komen, weer op. Eind 2020 telde het bestand van de organisatie 3.036 mensen met een bijstandsuitkering.
 

Een jaar later ziet het er dus een stuk beter uit. „We doen het gewoon goed in vergelijking met soortgelijke organisaties van dezelfde grootte als de onze. De uitstroom naar werk is bij WerkSaam relatief hoog, net als - wat wij noemen - de duurzame uitstroom. Daaronder vallen de mensen uit ons bestand die een half jaar later, nadat ze aan een baan zijn geholpen, nog steeds aan het werk zijn.” Wel is volgens Van der Veen de ’herinstroom’ (mensen die terugvallen naar een uitkering) een aandachtspunt. „De komende tijd gaan we meer nazorg bieden om herinstroom te voorkomen.”
 

Mismatch

Bedrijven zitten te springen om personeel, zo meldt uitkeringsinstantie UWV maand na maand. Het aantal openstaande vacatures loopt op. In bepaalde sectoren is er een ’mismatch’ tussen het werk en de beschikbare, maar voor andere werkzaamheden opgeleide mensen. Toch daalt het aantal WW-uitkeringen door. „Landelijk daalde in 2021 het aantal WW-uitkeringen met 32,9 procent, in Noord-Holland Noord was dat 35,8 procent.In Noord-Holland Noord (West-Friesland, regio Alkmaar en de Noordkop) telde het UWV in december 6.383 WW-uitkeringen, 0,4 procent minder dan de maand daarvoor. Vooral in de sectoren bouw en industrie en in de sector detailhandel daalde het aantal WW-uitkeringen naar verhouding sterk”, laat woordvoerder Arjan Wijnker van het UWV weten.
 

„Hoewel de daling er mede voor zorgt dat veel werkgevers moeite hebben om geschikt personeel te vinden, geldt dat niet voor alle functies. Neem bijvoorbeeld de bankensector. Als je bij een bank baliewerkzaamheden deed, is het moeilijk om met datzelfde werk door te gaan. Veel banken hebben kantoren gesloten en naar die functies is dus veel minder vraag. Maar er zijn zeker volop kansen om om te scholen en door te stromen in ander, soortgelijk werk. Denk bijvoorbeeld aan banen bij callcenters. Veel werkzoekenden hebben het idee dat het daarbij alleen om die vervelende telefoontjes rond etenstijd gaat, waarbij je dingen moet verkopen. Maar veel bedrijven hebben hun klantenservice uitbesteed aan callcenters. Dan gaat het echt om volwaardige banen waar bijvoorbeeld vaardigheden die men bij een bank deed, ook daar goed van pas kunnen komen”, legt Wijnker uit.
 

Breder
Hans Tromp, rayonmanager UWV Noord-Holland Noord adviseert werkzoekenden om zich breder te oriënteren. „Met onze kennis van overstapberoepen en van kansrijke en minder kansrijke beroepen, adviseren wij mensen bij hun oriëntatie op werk. Het is heel logisch om op zoek te gaan naar een baan waarin je werkervaring hebt opgedaan, maar als je nu al weet dat het moeilijk wordt om daarnaar terug te keren, dan kun je ook kijken in welke functies je je vaardigheden nog meer kunt inzetten. Breder kijken vergroot je kansen op werk. Daar kunnen wij ook bij helpen, bijvoorbeeld met tests om te onderzoeken waar je interesses en vaardigheden liggen.”


Daarnaast kunnen werkzoekenden nu ook terecht bij ’NHN Werkt Door’. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan kunnen zich nu wenden tot www.nhnwerktdoor.nl
 

Percentage
Het deel van de beroepsbevolking dat zonder werk thuis zit is in vijf van de zeven West-Friese gemeenten onder het landelijke gemiddelde van 2,1 procent. Alleen Enkhuizen zit daarboven met 2,4 procent van de beroepsbevolking. Hoorn zit op de landelijke lijn. Koggenland (1,2) en Drechterland (1,3) hebben de laagste werkloosheid. Opmeer (1,5) en Medemblik en Stede Broec (1,9) blijven ook onder de twee procent.

 

Bron: WerkSaam Westfriesland