Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW blijft dalen, krappe arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen

  • DateDonderdag 18 november 2021

De spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op. In een flink aantal sectoren is de vraag naar personeel groter dan het aanbod van kandidaten. Mede hierdoor is het aantal WW-uitkeringen in de Noord-Hollandse regio’s ook in oktober weer gedaald en moeten werkgevers steeds creatiever worden om aan personeel te komen.


Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen in oktober met 4,2% af. In Zaanstreek-Waterland was de daling iets sterker. Het aantal WW-uitkeringen nam af naar 3.974, een daling van 6,8%. Met name in de industrie is het aantal WW uitkeringen sterker gedaald dan landelijk. In Noord-Holland Noord en in Zuid-Kennemerland en IJmond was de WW daling minder sterk dan landelijk. In Noord-Holland Noord ( -3,5% naar 6.637 uitkeringen) was vooral de WW-daling bij de uitzendbedrijven minder sterk. In Zuid-Kennemerland en IJmond (-3,6% naar 4.764) gold dit met name voor de detailhandel en de horeca.

 

Mismatch arbeidsmarkt
Het lage aantal lopende WW-uitkeringen is voor een belangrijk deel het gevolg van de grote vraag naar personeel. Als een werkgevers een vacature plaatst, is het aantal reacties beperkt of voldoen de kandidaten niet (volledig) aan de wensen van de werkgever. Dit laatste is de zogenaamde ‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. De vraag past niet bij het aanbod. Met name in de techniek, de ICT en de zorg is de krapte in de Noord-Hollandse regio’s groot. Beroepen in deze sectoren worden daarom ook vaak genoemd op de lijsten Regionale kansrijke beroepen. Het gaat hier bijvoorbeeld om lassers, automonteurs en machinemonteurs, maar ook om netwerkbeheerders IT en verpleegkundigen.

 

Oplossingen voor werkgevers
Zowel voor werkgevers als voor werkzoekenden kan het lastig zijn elkaar te vinden. UWV heeft voor werkgevers het document 27 oplossingen voor personeelstekorten (werk.nl) opgesteld, waarbij de oplossingen zijn onderverdeeld in de richtingen ‘nieuw talent aanboren’, ‘werk anders organiseren’ en ‘binden en boeien’. Voorbeelden hiervan zijn het scholen van eigen personeel en parttimers de mogelijkheid bieden meer uren te werken. In Noordelijk Noord-Holland geven ongeveer 12.000 mensen aan eventueel meer uren te willen werken.
 

Bron: UWV