Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aantal WW-uitkeringen daalt 7 maanden op rij

  • DateDonderdag 16 september 2021

Eind augustus 2021 verstrekte UWV 212.700 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 5,2% ten opzichte van juli 2021. In juli daalde het aantal WW-uitkeringen ook al fors (-5,9%). Het aantal lopende WW-uitkeringen daalt inmiddels al 7 maanden op rij. Er is sprake van een daling in alle sectoren behalve in de sector onderwijs. Daar is in de zomermaanden altijd sprake is van een seizoenspiek.

 

Arbeidsmarkt weer krap
Het aantal WW-uitkeringen daalt sinds februari 2021. Dit komt gedeeltelijk door het gebruikelijke seizoenseffect: in de zomer worden altijd minder WW-uitkeringen verstrekt. Ook de versoepelingen van de coronamaatregelen en de gunstige economische situatie spelen een grote rol. Het aantal vacatures was in het 2e kwartaal 2021 groter dan het aantal werklozen. De Spanningsindicator van UWV laat zien dat de Nederlandse arbeidsmarkt in het 2e kwartaal weer krap is. Dat is voor het eerst sinds de start van de coronacrisis.


Seizoenspiek in onderwijs minder groot dan voorgaande jaren
In de sector onderwijs nam in augustus het aantal WW-uitkeringen toe met 5,2%. Het aantal uitkeringen steeg wel minder dan de maand ervoor. Toen was de stijging 8,1%. Dit is een gebruikelijk patroon voor deze sector. Tijdelijke contracten worden beëindigd en er zijn onvoldoende vakantiedagen opgebouwd om de hele zomer doorbetaald te krijgen. Om die reden vragen veel mensen in het onderwijs voor de zomermaanden een WW-uitkering aan.

De ‘piek’ van WW-uitkeringen in de zomer in de sector onderwijs is al een aantal jaren aan het dalen. Voor het beroep leerkracht basisonderwijs geldt dat de piek al bijna verdwenen is. De zomerpiek is hoger voor docenten in het vo/mbo. Mogelijk speelt hier het lerarentekort in het basisonderwijs een rol en kiezen werkgevers er vaker voor om aanstellingen van leerkrachten in de zomerperiode door te laten lopen. Een andere mogelijke verklaring is dat leerkrachten van wie een tijdelijke aanstelling afloopt sneller een nieuwe baan vinden.

 

In alle overige sectoren daalt het aantal WW-uitkeringen
In alle andere sectoren daalde in augustus het aantal WW-uitkeringen. De daling is het sterkst in de sector horeca en catering (-15,3%). Dat was vorige maand ook het geval (-16,1%). Vooral de deelsector horeca (-17,3%) kan profiteren van de versoepelingen van de coronamaatregelen. Voor de catering geldt dat in mindere mate, maar ook hier neemt het aantal WW-uitkeringen af (-6,6%).

Het aantal WW-uitkeringen nam ook flink af in de:

  • Bouw (-8,3%)
  • Detailhandel (-8,2%)


Voor de detailhandel geldt, net als in de horeca, dat de vraag naar personeel in korte tijd snel is gestegen. Er zijn vooral vacatures voor vakkenvullers en kassamedewerkers. Toch zijn er nog diverse onzekerheden, bijvoorbeeld over in welke mate consumenten online aankopen doen in plaats van in fysieke winkels en wat er gebeurt als de steunmaatregelen van de overheid zijn afgelopen. Zie voor meer informatie over ontwikkelingen in de detailhandel de recent verschenen barometer detailhandel.

 

Bron: UWV