Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW-uitkeringen NHN daalt naar verhouding sterk

  • DateVrijdag 23 juli 2021

In juni 2021 nam het aantal WW-uitkeringen in noordelijk Noord-Holland af tot net boven de 19.000. Daarmee daalde het aantal uitkeringen met 4,8% ten opzichte van mei. Met name in de sectoren horeca en catering, detailhandel, schoonmaak en bij uitzendbedrijven liep het aantal uitkeringen in juni sterk terug. Ten opzichte van vorig jaar was de afname liefst 14%.

 

De daling in noordelijk Noord-Holland was in juni ongeveer gelijk aan de landelijke (-4,5%). Noord-Holland Noord liet een sterkere afname zien. Het aantal uitkeringen nam af tot 8.191 WW-uitkeringen (-6%). In Zaanstreek-Waterland (- 3,8%, naar 5.094) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-3,9% naar 5.746) lag de afname iets onder het landelijk gemiddelde.

 

Vraag en aanbod

Een van de gevolgen van de daling van het aantal WW-uitkeringen is dat het voor werkgevers weer lastiger wordt om geschikte en beschikbare kandidaten te vinden voor hun vacatures. De arbeidsmarkt in noordelijk Noord-Holland wordt nog als ‘gemiddeld’ getypeerd. Dat betekent dat het aantal werkzoekenden in evenwicht zou zijn met het aantal beschikbare vacatures. Omdat vraag en aanbod echter niet overal goed op elkaar aansluiten, ziet UWV een wisselend beeld per beroepsgroep. Zo geldt voor de zorg dat in Zaanstreek-Waterland en in de Zuid-Kennemerland en IJmond de arbeidsmarkt krap is (veel vacatures en weinig werkzoekenden). In Noord-Holland Noord is de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn gemiddeld. Voor technisch personeel is er sprake van krapte in alle drie de regio’s.

 

Automonteurs gevraagd

Een andere sector waarin het voor werkgevers merkbaar lastig is om vacatures te vervullen, is de autobranche. In het begin van de coronacrisis liep het aantal banen naar verhouding sterk terug, maar in de periode daarna herstelde dat zich gedeeltelijk. In noordelijk Noord-Holland is vooral de vraag naar technisch personeel groot, zoals automonteurs (verreweg de grootste beroepsgroep in de branche). Bovendien verandert de invulling van de functie door de komst van hybide- en elektrische auto’s. Werkgevers zijn steeds meer op zoek naar uitvoerenden op mbo-2-niveau en technisch specialisten die complexe problemen kunnen oplossen (mbo-4). Meer informatie over de autobranche is te vinden op Werk.nl.

 

Bron: UWV