Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Praktijkleren voor vso-pro schoolverlaters

  • DateMaandag 14 juni 2021

Het VSO en Pro onderwijs  krijgt vanaf september 2021vanuit de Programmaraad de mogelijkheid om met het bedrijf waar de (oud-) schoolverlaters naar uitstromen ‘Praktijkleren op maat’ op te starten. Er komt een nieuwe regeling waarin de (SBB erkende) bedrijven subsidie krijgen voor de begeleiding door de begeleider op de werkplek. Gekoppeld aan de bestaande nazorg vanuit het VSO-Pro kunnen onze leerlingen een MBO erkende verklaring behalen, die ze vakinhoudelijk waardevoller maken voor het bedrijf, of bij een overstap kansrijker maken in de betrokken branche.


Samen met het Werkgevers Service Punt en de MBO scholen in Noord-Holland Noord wordt er nu onderzocht de te volgen route en proberen met een eenduidige aanpak te komen.

 

Praktijkverklaring of diploma

De eerste keus en het eerste doel bij de start van leven lang ontwikkelen blijft het behalen van een startkwalificatie zoals een volledig mbo-diploma. Daar komen tenslotte ook burgerschap en taal aan bod, wat de werkende of werkzoekende meerwaarde biedt om zichzelf in de maatschappij te redden. Bovendien maakt dat het mogelijk om door te stromen naar een vervolgopleiding. Maar als een diploma of mbo-certificaat niet of nog niet mogelijk blijkt te zijn, is de praktijkverklaring een waardevol alternatief.

 

Hoe ziet de aanpak eruit?

Onderwijs en bedrijfsleven werken samen met gemeenten, UWV en de leerwerkloketten, met als doel om elkaars inzet te versterken en tot een regionale aanpak te komen voor werkzoekenden. Voor werkenden maakt de afdeling hrm van het bedrijf afspraken met de werknemer over leven lang ontwikkelen tijdens het werk. Dat kan bij de start van een nieuwe baan, bij plaatsing op een nieuwe functie of bij doorontwikkeling in de bestaande functie. In alle gevallen is een mbo-school betrokken.


Hoe breed is de doelgroep?

Praktijkleren met de praktijkverklaring draait om een brede groep mensen zonder startkwalificatie, die elk een eigen aanpak vragen. De leerbehoefte van een statushouder/inburgeraar is tenslotte anders dan die van iemand met een WW-uitkering en recente werkervaring of iemand die drie jaar in de bijstand zit en alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Voor elk van hen kan de aanpak een belangrijke opstap zijn naar werk en een basis leggen voor doorleren in het mbo.


Wat ging eraan vooraf?

Sinds 2015 bestaat de Boris Praktijkverklaring voor leerlingen uit het praktijkonderwijs en het vso. Geïnspireerd op het succes van de Borisaanpak, startten zes verkenningen voor de doelgroep van werkenden en werkzoekenden. De betrokken partijen – gemeente Groningen, SBCM/Cedris, VOORdeel & VERVOLG, STOOF, VGN/ActiZ en het ministerie van Justitie en Veiligheid – maken nu een ombuiging naar mbo-praktijkleerroutes. Dit betekent onder meer dat ze aansluiting zoeken bij een mbo-school.

 

In 2019 en 2020 organiseerde SBB in samenwerking met de Programmaraad de pilots praktijkleren. De pilot was bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. In 2021 is, op basis van de ervaringen in de pilots, praktijkleren met de praktijkverklaring toegevoegd aan de mogelijkheden van praktijkleren in het mbo.

 

Bron: Praktijkleren voor vso-pro schoolverlaters | ZOWh@t (zowhatinfo.blogspot.com)