Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Afname WW-uitkeringen zet door, UWV verwacht herstel van arbeidsmarkt

  • DateDonderdag 17 juni 2021

De daling van het aantal WW-uitkeringen in noordelijk Noord-Holland zet door. In mei verstrekte UWV 6% minder uitkeringen dan in april, en 8,1% minder dan een jaar geleden. UWV zag het aantal WWuitkeringen in vrijwel alle sectoren afnemen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen gold dat ook voor de horeca, detailhandel en uitzendbedrijven.

 

De WW-daling was in Noord-Holland Noord (-6,5%) iets sterker dan in Zuid-Kennemerland en IJmond (-6%) en Zaanstreek-Waterland (-5,5%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 6,3% en kwam uit op 249.568.

 

Arbeidsmarktprognose

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt zich in de loop van 2021 en 2022 gaat herstellen van de coronacrisis. In 2021 zal het aantal gewerkte uren toenemen met 2%. Het herstel van het aantal banen is naar verwachting in 2022 zichtbaar, met een groei van 1,3%. Dit blijkt uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2021 – 2022. De prognose kent dit jaar een grote mate van onzekerheid door de aanhoudende coronapandemie en de contactbeperkende maatregelen.

 

Krimp van banen in 2021

Landelijk zal het aantal banen van werknemers in 2021 waarschijnlijk nog licht krimpen (0,2%). Per arbeidsmarktregio zullen de ontwikkelingen enigszins uiteenlopen. Waar in Noord-Holland Noord groei noch krimp wordt verwacht, voorspelt UWV een krimp van het aantal werknemersbanen in Zaanstreek-Waterland (-0,5%) en Zuid-Kennemerland en IJmond (-0,9%).

 

Grootste banengroei bij uitzendbureaus en openbaar bestuur

In noordelijk Noord-Holland kwam de sterkste daling van het aantal banen in 2020 voor rekening van de uitzendsector. In 2021 wordt in deze sector juist groei verwacht. Dat geldt ook voor de sector openbaar bestuur. De coronacrisis speelt hierbij een rol. De steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en de stijging van het aantal WW- en bijstandsuitkeringen zorgen voor een groter beroep op gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoals UWV. Voor 2022 wordt in het openbaar bestuur rekening gehouden met een banenkrimp, mede omdat overheidsuitgaven worden teruggebracht.

 

Herstel in horeca

De horeca herstelt voorzichtig door de versoepeling van de coronamaatregelen vanaf eind april 2021. Voor 2021 wordt een minder grote banenkrimp verwacht dan in 2020. In 2022 zal de werkgelegenheid in de horeca in noordelijk NoordHolland stijgen. Hoe (snel) de horeca zich herstelt zodra de steunmaatregelen zijn afgebouwd is nu nog moeilijk te voorspellen.