Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

“Crisis? What Crisis?”

  • DateWoensdag 12 mei 2021

Helemaal grijs draaide ik als tiener de LP “Crisis? What Crisis?” van Supertramp uit 1975. Past goed bij de huidige tijd, waarin de wereldwijde volksgezondheidscrisis duidelijk is, maar de gevolgen voor de economie minder.  
 

Volgens Jacques van den Broek, CEO bij uitzendbureau Randstad, is de economische crisis zelfs alweer voorbij (https://fd.nl/economie-politiek/1381052/randstad-coronacrisis-economisch-gezien-voorbij). “Per saldo kun je werk vinden als je wilt", zegt hij. Deze uitspraak vind ik persoonlijk nogal populistisch. Makkelijk gezegd, maar helaas niet op iedereen van toepassing. En dat weet Van den Broek zelf natuurlijk ook wel. Er zit een kern van waarheid in wanneer je kijkt naar het onbenut arbeidspotentieel waar de arbeidsmarkt al jaren mee te maken heeft. Echter: een té groot deel van de beroepsbevolking wil wel werken, maar vindt onvoldoende aansluiting bij de sterk veranderende vraag vanuit de werkgevers. Bij- en omscholing lijkt hiervoor de oplossing. Iets dat Randstad zelf ook onderkent gezien de samenwerking met het NCOI in Randstad BOOST. 


Daarnaast toont Van den Broek weinig begrip voor het besluit om uitzendbureaus niet te betrekken bij de crisisdienstverlening die landelijk wordt opgezet, waarbij 'van werk naar werk’ speerpunt is. Zijn kritiek gaat vooral over het slechts inzetten van uitzenders, scholings- en re-integratiebureaus als commerciële partners in de uitvoering. 


Zijn oproep om commerciële partijen met kennis van de markt ook aan de voorkant te betrekken en niet alleen bij de uitvoering is deels ingegeven door eigenbelang, maar is zo gek nog niet als je er iets langer over nadenkt. Bij RPAnhn zijn daarom diverse van deze organisaties, net als VNO-NCW en de regionale ondernemersverenigingen, daarom wel betrokken bij het opstellen van onze agenda.  


Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt bij Tilburg University, vindt dat een goede zaak. Letterlijk zegt hij: "Het is van belang dat arbeidsmarktbeleid wordt gemaakt vanuit de behoeften van werkgevers en werknemers in de regio." (https://fd.nl/opinie/1379608/rijksregelingen-verstikken-effectief-beleid-in-de-regio) En, zo gaat hij verder: "Geef regio’s daarom meer vertrouwen en autonomie bij de uitvoering. De veelheid en de complexiteit van landelijke regelingen zijn niet altijd even doeltreffend en duurzaam."  


Het zal u niet verbazen dat wij het in de regio hier van harte mee eens zijn. Wij weten zelf heel goed hoeveel mensen met welke vaardigheden de komende tijd nodig zijn in welke sectoren en bedrijven. En welke opleidingen daar dan bij horen. Naast het rijk hebben ook gemeenten, provincies en zelfs de Europese Unie geld beschikbaar gesteld om uit deze crisis te komen. Natuurlijk moeten de regio’s verantwoording afleggen over de inzet van deze middelen. Maar ruimte om flexibel in te spelen op de snelle en complexe veranderingen op de arbeidsmarkt is gewenst. Zeker in tijden van crisis en met het oog op economisch herstel! Integraal werken met zoveel mogelijk ontschot budget helpt ons hierbij. Het lukt daarbij ook steeds beter om alle beleidslijnen en bestaande regelingen zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.  


Mede daarom ben ik het eens met het advies van het CPB dat stelt dat de crisissteun van de overheid waar het kan moet worden ingezet voor herstel (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/cpb-directeur-pieter-hasekamp-elke-uitgave-heet-in-den-haag-nu-een-investering~bbf8467b/). 


Ook Geert Jan Waasdorp van de Intelligence Group ziet eerder een toename van vacatures dan een stijging van het aantal werkelozen en pleit ervoor om het budget van de crisisdienstverlening te besteden aan een infrastructuur voor een duurzame, transparante en eerlijke arbeidsmarkt (http://intelligence-group.activehosted.com/index.php?action=social&chash=50c3d7614917b24303ee6a220679dab3.875&s=b61e96913bd8c481044811ac25de4b9d). 


Het nieuwe kabinet kan hiermee direct aan de slag. Minister Koolmees was al goed op weg met de wet arbeidsmarkt in balans. Er ligt een bruikbaar en helder advies van de commissie Borstlap en de urgentie wordt door alle partijen gevoeld. Er is dus geen enkele reden om opnieuw onderzoek te doen of om af te wachten tot de economie weer is hersteld. Ik hoop van harte dat we, nu de coronacrisis op zijn retour lijkt, niet teruggaan naar de oude situatie maar deze crisis aangrijpen om enkele weeffouten in het systeem te herstellen. De belangrijkste aanbevelingen zijn daarbij integraal en ontschot werken, vertrouwen in de regio en minder verschillende regelingen die elkaar overlappen of soms elkaar in de weg zitten.  


Ben Tap, directeur Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord.