Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

RPAnhn zoekt: Operationeel Coördinator Mobiliteitsteam NHN

  • DateVrijdag 23 april 2021

Zie jij het als een uitdaging om een nieuw mobiliteitsteam voor de crisisdienstverlening te coördineren, samen met UWV, gemeenten, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties? En ben jij de ‘spin in de brede samenwerking’ die van werk naar werk dienstverlening in Noord-Holland Noord tot een succes kan maken? Dan zoeken wij jou!

 

Aanleiding

Burgers en bedrijven in Noord-Holland Noord zijn flink getroffen door de coronacrisis. In bepaalde sectoren verdwijnen banen. Tegelijkertijd zijn er sectoren die vacatures hebben. Vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan, waardoor het risico op een oplopende werkloosheid bestaat. Werkzoekenden die langere tijd geen werk hebben verliezen vaardigheden en kennis. Vanwege deze verwachte effecten en risico’s is het nodig om de overstap van-werk-naar-werk te bevorderen.

 

De samenwerkende partijen in de regio Noord-Holland Noord willen met een regionaal mobiliteitsteam een soepele overgang van werk(loosheid) naar werk richting kansrijke sectoren mogelijk maken. Sinds 1 februari 2021 is een kwartiermaker aan de slag om de basis te leggen voor de samenwerking in het team. Het team is gevormd en maakt afspraken over de uitvoering van de aanvullende crisisdienstverlening, scholing via praktijkleren in het mbo en dienstverlening werkfitbehoud. De basis is vastgelegd in een projectplan, dat op aanvraag beschikbaar is.

 

Operationeel coördinator

Wij zoeken een operationeel coördinator voor het regionale mobiliteitsteam. De operationeel coördinator coördineert de werkzaamheden van het mobiliteitsteam, is onafhankelijk voorzitter van het team en fungeert als spin in het web in het regionale netwerk. De medewerkers in het mobiliteitsteam blijven formeel en hiërarchisch onder de eigen leidinggevende van de moederorganisatie vallen.

 

De operationeel coördinator organiseert in nauwe samenwerking met de betrokken organisaties:

• Een bijdrage aan de uit te werken operationele uitvoeringsproducten/vraagstukken (zoals klantreizen, gegevensuitwisseling en registratie van gegevens).

• De sturing op de voortgang, resultaten en doelen van het mobiliteitsteam.

• Het opzetten van de projectadministratie, wijze van monitoring en verantwoording richting de betrokken organisaties en de kassier.

• De rapportage over de uitvoering van de crisisdienstverlening aan de Minister en de betrokken organisaties.

• Het leggen van verbindingen met initiatieven die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het mobiliteitsteam.

• Signaleren van knelpunten en bedenken van oplossingen voor risico’s en problemen.

 

Profiel & competenties

• Teamplayer, klantgericht, resultaatgericht, verbindend, ondernemend, creatief en besluitvaardig.

• Bestuurlijk sensitief en oog voor verhoudingen en gelijkwaardigheid van partijen.

• Ervaring in het werken binnen een publiek-private omgeving, bij voorkeur in een netwerksamenwerking.

• Aantoonbare ervaring als (project-)coördinator en het werken met een multidisciplinair team.

• Oog voor de problematiek van ondernemers, werknemers en werkzoekenden in relatie tot de crisis.

 

Over RPAnhn

RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid) wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. Dat realiseren wij door het verbinden van werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid voor het creëren van kansen op de regionale arbeidsmarkt. Wij zijn dé partner voor organisaties die samen willen werken aan een duurzame, ontwikkelingsgerichte en inclusieve arbeidsmarkt.

Aanstelling

De aanstelling van de coördinator is voor minimaal een jaar, aantal uren is in overleg. De beoogde startdatum is zo spoedig mogelijk. Inschaling gebeurt op basis van opleiding en werkervaring. Je komt in dienst bij of wordt ingehuurd door RPAnhn en krijgt ondersteuning van het team RPAnhn.

Sollicitaties

Ben jij de coördinator naar wie wij op zoek zijn? Stuur dan voor 10 mei je CV en motivatiebrief naar RPAnhn, ter attentie van Brian Verweij, brianverweij@rpa-nhn.nl. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel dan met Brian Verweij: 06-43155734. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 17 mei, de tweede ronde op 21 mei