Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Vooral regio’s rond Amsterdam geraakt door coronacrisis

  • DateDonderdag 22 april 2021

In maart is het aantal toegekende WW-uitkeringen in noordelijk Noord-Holland afgenomen ten opzichte van de vorige maand. In Noord-Holland Noord (-2,1%) was de daling het grootst. In Zuid-Kennemerland en IJmond (-1,1%) en Zaanstreek-Waterland (-0,8%) was de daling van het aantal toegekende uitkeringen iets minder sterk dan landelijk (-1,4%).


Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek-Waterland worden harder geraakt door de coronacrisis dan veel andere regio’s, terwijl Noord-Holland Noord juist minder hard wordt getroffen. Dat blijkt uit de werkgelegenheidsontwikkelingen die UWV publiceerde over 35 arbeidsmarktregio’s. Landelijk namen de werknemersbanen tussen september 2019 en september 2020 met 1,2% af. In NoordHolland Noord bedroeg de afname ‘slechts’ 0,6%. Zuid-Kennemerland en IJmond en ZaanstreekWaterland scoorden relatief minder gunstig. De terugloop van banen was hier forser met een afname van respectievelijk 1,7% en 2%.

 

Forensenstroom naar Amsterdam

De regionale verschillen zijn grotendeels te verklaren door de aanwezigheid van specifieke sectoren. Zo is de collectieve sector in Noord-Holland Noord sterk vertegenwoordigd. Deze sector heeft weinig te lijden onder de coronacrisis. Anderzijds zijn de uitzendsector en cultuur, sport & recreatie beperkt aanwezig. Dit zijn sectoren die de gevolgen van de coronacrisis wél nadrukkelijk voelen. De regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond en Zaanstreek-Waterland kennen een grote forensenstroom naar Groot Amsterdam. In deze regio is de werkgelegenheid het hardst geraakt met een afname van werknemersbanen met 3%.

 

Minder vraag naar schoonmakers en klantcontactmedewerkers

Door corona verdwenen er vooral banen bij uitzendbureaus en in de horeca. Ook in de klantcontactberoepen en de schoonmaak was er minder werk door corona. Door het vele thuiswerken en de afgenomen bedrijvigheid op Schiphol en in de horeca zijn er minder schoonmakers nodig. Tussen februari 2020 en 2021 steeg het aantal schoonmakers in de WW het sterkst in en om Amsterdam, zoals in regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond en ZaanstreekWaterland. Ook voor klantcontactberoepen is het aantal vacatures gedaald. Zaanstreek-Waterland is de enige regio in Nederland waar voor klantcontactberoepen sprake is van een ruime arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat er in deze richting minder vacatures beschikbaar zijn dan mensen die er werk in zoeken.