Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Werkgelegenheid Noord-Holland Noord minder geraakt door corona

  • DateMaandag 12 april 2021

Corona en de maatregelen die de overheid heeft genomen om de uitbraak in te dammen, hebben grote gevolgen voor de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Vergeleken met veel andere regio’s is Noord-Holland Noord echter minder geraakt. In een jaar tijd daalde het aantal werknemersbanen met 1.900 tot 310.200. De afname van werkgelegenheid was het sterkst in de eerste maanden na de corona-uitbraak, om daarna een herstel te laten zien. De meeste sectoren zagen het aantal banen het afgelopen jaar afnemen. Vooral bij uitzendbureaus en in de horeca verdwenen banen. Toch zijn er ook sectoren waarin de werkgelegenheid gelijk bleef of zelfs toenam, zoals in zorg, openbaar bestuur, financiële diensten en landbouw.

 

Werkgelegenheid in 2020 gedaald

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dit is niet meteen volledig zichtbaar in de cijfers over 2020. Door steunmaatregelen van de overheid bleef tot nu toe veel werkgelegenheid behouden. Toch nam het aantal banen af in 2020. In de periode september 2019 – september 2020 daalde in Noord-Holland Noord het aantal werknemersbanen met 1.900; een daling van 0,6%. Daarmee komt het aantal banen er in september 2020 uit op 310.200. Afname werkgelegenheid ebt langzaam weg Vooral in april nam de werkgelegenheid in NoordHolland Noord flink af. Normaal gesproken neemt het werk in het voorjaar toe als gevolg van een opleving van seizoensgevoelige werkzaamheden in sectoren als horeca, landbouw en bouw. In 2020 kromp de werkgelegenheid in april en mei met bijna 7.500 banen. Vanaf juni herstelt de werkgelegenheid zich weer geleidelijk.

 

In Noord-Holland Noord relatief beperkte afname banen

De afname van werknemersbanen in Noord-Holland Noord ligt met 0,6% onder het landelijk gemiddelde van 1,2%. Vooral de sectorstructuur – met een sterk aanwezige collectieve sector en een vrij beperkte aanwezigheid van de uitzendsector en cultuur, sport & recreatie - speelt hierbij een grote rol.

 

Vooral minder uitzendwerk

In het afgelopen jaar verdwenen in Noord-Holland Noord vooral banen in de uitzendsector (-2.850). De afname begon al voor de coronacrisis. Vanwege de hoogconjunctuur waarin de economie zich vlak voor de crisis bevond, namen werkgevers steeds vaker zelf personeel in dienst. Uitzenders hadden meer moeite om geschikt personeel te vinden. De afname vanaf maart 2020 is grotendeels toe te schrijven aan de coronacrisis, die ervoor zorgde dat de vraag naar uitzendkrachten in veel sectoren instortte. In vergelijking met voorgaande jaren kwamen hierdoor vooral meer uitzendkrachten met dienstverlenende, commerciële en technische beroepen in de WW terecht. Doordat de uitzendsector in de regio relatief minder sterk is vertegenwoordigd was de impact op de werkgelegenheid kleiner dan in andere regio’s.

 

Niet elke getroffen sector even sterk aanwezig

Op grote afstand van de uitzendsector, verdwenen in de regio banen in de sterk aanwezige horeca (-900) en in minder sterk aanwezige sectoren als verhuur & overige zakelijke diensten (-400) en cultuur, sport & recreatie (-400). Veel horecagelegenheden, culturele instellingen en sportcentra moesten voor lange tijd dicht. Binnen de overige zakelijke diensten ging vooral in de reisbranche werkgelegenheid verloren. Andere zwaar getroffen sectoren als personenvervoer en autohandel zijn in de regio minder sterk aanwezig.

 

Sterk aanwezige collectieve sector dempt afname werkgelegenheid

De afname van werkgelegenheid wordt in NoordHolland Noord gedempt door een groeiend aantal banen in zorg & welzijn (+1.150) en openbaar bestuur (+900). Vooral in de overige zorg, verpleging, verzorgen & thuiszorg en kinderopvang nam de werkgelegenheid toe. De overheid heeft het druk met steunmaatregelen en extra uitkeringen, daarnaast werken veel mensen bij de Marine en het Marinebedrijf in Den Helder.

 

Groei in landbouw, financiële diensten en detailhandel

Ook sectoren als financiële diensten (+340), landbouw (+200) en detailhandel (+200) zagen in het afgelopen jaar hun werkgelegenheid toenemen. In de detailhandel profiteerden vooral de supermarkten. In financiële diensten is thuiswerken een optie.