Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Beleid belangrijke factor goede integratie statushouders

  • DateMaandag 12 april 2021

Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt.

 

Afronden inburgering startpunt voor arbeidsmarktparticipatie

Inburgering blijkt een belangrijke factor voor het hebben van werk en het actief zijn op de arbeidsmarkt. Het levert een bijdrage aan het leren van de Nederlandse taal en kennis over de Nederlandse samenleving. Afronding van de inburgering is voor veel statushouders ook het startsein om zich op de arbeidsmarkt te begeven.

Statushouders veranderen vaak van baan. Slechts een derde van de werkende statushouders is een jaar lang aaneengesloten aan het werk, maar een groot deel van de statushouders gaat na baanverlies weer snel aan de slag bij dezelfde of een andere werkgever. Tijdelijk werk onder statushouders komt vaak voor. Dit betekent onzekerheid van werk en daarmee ook inkomen.


Spreiding maar ook verschillen in kansen op werk

Het Nederlandse spreidingsbeleid zorgt ervoor dat statushouders gespreid over het land komen te wonen. Degenen die in regio’s met ongunstige arbeidsmarktomstandigheden worden geplaatst, hebben minder vaak werk. Dat is nooit de bedoeling geweest van dit beleid, maar wel een gevolg. Bij het toewijzen van de vestigingsgemeenten kan er rekening worden gehouden met de vaardigheden van statushouders binnen de regionale arbeidsmarkt, zoals ook al eerder bepleit in de studie naar Kansrijk integratiebeleid (CPB en SCP 2020).

 

Het volledige nieuwsbericht: lees verder