Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

RPAnhn heeft een nieuw Dagelijks Bestuur

  • DateZaterdag 27 maart 2021

Afgelopen vrijdag heeft het Algemeen Bestuur van RPAnhn ingestemd met de vorming van het Dagelijks Bestuur RPAnhn. Deze stap is een van de laatste belangrijke mijlpalen in het doorvoeren van de vernieuwde governance voor RPAnhn.


Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, voorgedragen namens de vier geledingen in het Algemeen Bestuur, namelijk het onderwijs (HBO, MBO & PRO-VSO), overheid (18 gemeenten en UWV) en werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden en werkgeversorganisaties). Gerard Oud (lid Raad van Bestuur Clusius College) neemt zitting namens het onderwijs, Jeroen Veerman (Voorzitter VNO-NCW West) neemt zitting namens de werkgevers- en werknemersorganisaties en Paul Verbruggen (wethouder gemeente Alkmaar) neemt zitting namens de overheid.  

De komende tijd gaan de leden van het Dagelijks Bestuur RPAnhn zich inzetten als klankbord voor het bureau RPAnhn en het Strategisch overleg en houden zij toezicht op de dagelijks gang van zaken. Doel is om de projecten en activiteiten in de Uitvoeringsagenda 2021 zo goed mogelijk tot uitvoering te laten komen.