Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Algemeen Bestuur van RPAnhn positief over doorontwikkeling WerkgeversServicepunt NHN

  • DateMaandag 29 maart 2021

Vrijdag 26 maart jl. heeft het Algemeen Bestuur van het RPAnhn ingestemd met het Uitvoeringsplan WSP-NHN 2021. Hiermee geven de colleges van burgemeesters en wethouders van de 18 gemeenten én het UWV in Noord-Holland Noord kracht bij aan de verdere doorontwikkeling van één regionale werkgeversdienstverlening.

Het opstellen van een uitvoeringsplan vloeit voort uit de wetswijziging Besluit SUWI. Met dit wijzigingsbesluit heeft de ministerraad ingestemd om de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV te versterken. Met als doel om zo meer mensen aan het werk te helpen én te houden.

Gezamenlijk Uitvoeringsplan
Vanaf 1 januari 2021 stellen gemeenten en het UWV gezamenlijk een uitvoeringsplan op waarin zij aangeven hoe zij de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s gaan vormgeven. Ook wordt aan de regio’s verzocht één centraal aanspreekpunt voor werkgevers aan te bieden om de dienstverlening aan werkgevers te versterken.

WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord
Omdat de werkloosheid de afgelopen periode steeg, is de dienstverlening van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) extra belangrijk. In het WSP-NHN werken gemeenten en het UWV samen om werkgevers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt samen te brengen. Hierbij richten zij zich op werkzoekenden die zelf moeilijk aan de slag komen, zoals bijstandsgerechtigden, oudere werklozen, werkzoekenden zonder startkwalificatie, statushouders, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkenden die door de crisis met werkloosheid worden bedreigd.

Straks biedt elk WSP hetzelfde basispakket aan diensten aan en wordt er gewekt vanuit een branchefocus. Zo weten werkgevers waarvoor zij hier terecht kunnen. Bovendien krijgt de aansluiting tussen de vraag van werkgevers, de werkzoekendendienstverlening en scholing in de arbeidsmarktregio’s meer aandacht. Kijk voor meer informatie op: www.wsp-nhn.nl

Binnen de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken de 18 gemeenten (Werkorganisatie BUCH (Gemeente Bergen, Gemeente Castricum, Gemeente Uitgeest, Gemeente Heiloo), Gemeente Den Helder, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Schagen, Gemeente Texel, Halte Werk (Gemeente Alkmaar, Gemeente Heerhugowaard en Gemeente Langedijk), WerkSaam Westfriesland (Gemeente Hoorn, Gemeente Koggenland, Gemeente Opmeer, Gemeente Medemblik, Gemeente Stede Broec, Gemeente Enkhuizen, Gemeente Drechterland), WNK Personeelsdiensten, ProBedrijven, De Bolder Texel en het UWV samen. De werkgeversdienstverlening van deze partijen vormt WSP-NHN.