Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Landelijke daling WW-uitkeringen, stijging in noordelijk Noord-Holland

  • DateDonderdag 18 maart 2021

Waar het aantal WW-uitkeringen in februari landelijk daalde (-0,9%), zag UWV het aantal uitkeringen in noordelijk Noord-Holland licht stijgen. In Zaanstreek-Waterland (0,8%) en Noord-Holland Noord (0,7%) steeg het aantal WW-uitkeringen het sterkst. In Zuid-Kennemerland was de stijging het kleinst met 0,3%. Vooral in een aantal grotere sectoren ontwikkelde de WW zich regionaal minder gunstig dan landelijk. Zo lieten regionaal de detailhandel en de uitzendbedrijven een grotere toename in het aantal WW-uitkeringen zien.

 

Naast sectoren met een toenemend aantal WW-uitkeringen, zag UWV in noordelijk Noord-Holland ook een aantal sectoren waar de WW juist afnam, zoals in vervoer en logistiek, groothandel en overige commerciële dienstverlening. De daling bleef echter achter bij de landelijke ontwikkelingen. Opvallend was dat in de horeca en in de zorg en welzijn het aantal WW-uitkeringen groeide, waar deze landelijk een daling liet zien.

 

Zorg kansrijke sector

Ondanks de toename van het aantal WW-uitkeringen in de zorg, biedt deze sector goede kansen voor werkzoekenden. In bepaalde beroepen heeft de zorg zeker nadelige gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Te denken valt aan fysiotherapeuten en tandartsen, maar ook de thuiszorg heeft gedurende corona tijdelijk geen of minder zorg kunnen bieden. Toch blijft het aantal vacatures in de zorg stijgen. Vooral de vraag naar (gespecialiseerd) verpleegkundigen, verzorgende IG en artsen is in het derde en vierde kwartaal van 2020 flink toegenomen, zo blijkt uit de Barometer Zorg die vandaag is verschenen.

 

Vooral vraag naar mbo-3 en hoger

Omdat de zorg vooral opzoek is naar personeel met een opleiding op mbo-3 niveau of hoger, is het vervullen van deze vacatures met mensen die nog geen zorgachtergrond hebben niet vanzelfsprekend. Met landelijke initiatieven zoals Extra handen voor de Zorg en de Nationale Zorgklas worden inspanningen ondernomen om geïnteresseerden een (verkorte) opleiding aan te bieden. Een ander initiatief zijn tijdelijke coronabanen, waarin mensen vanuit andere sectoren in ondersteunende functies als gastheer of ondersteuner zorgmedewerker kunnen werken. De verwachting is dat de vraag naar zorgpersoneel ook na de coronacrisis groot blijft. Dat geldt voor functies in de hele sector, maar zeker voor verplegend en verzorgend personeel.