Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Aanvragen subsidie aanpak laaggeletterdheid tot 28 februari

  • DateDonderdag 14 januari 2021

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Nieuwe regeling 2021-2024

De nieuwe subsidieregeling bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kunt u subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten. Ook is in 2021 eenmalig 6 miljoen euro extra beschikbaar voor laaggeletterde werknemers.

De subsidie kan door verschillende organisaties worden aangevraagd: scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en voorschoolse voorzieningen. U kunt uw aanvraag voor een subsidie indienen van 1 januari tot en met 28 februari 2021.

Drie stromingen

De subsidieregeling bestaat uit drie stromen:

  • Laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, of subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. Meer informatie op telmeemettaal.nl

Hoogte subsidie

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

Lees verder op de website van Tel mee met Taal