Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

[BLOG] Met vereende krachten

  • DateWoensdag 2 december 2020

Onlangs ontvingen alle gemeenten in Nederland informatie van het ministerie van SZW over het aanvullend sociaal pakket. Landelijk komt 1,4 miljard euro (!) beschikbaar om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het geld wordt verdeeld onder UWV, onderwijs en 35 arbeidsmarktregio’s. Ook onze regio ontvangt dus enkele miljoenen euro’s. En wanneer er geld valt te verdelen melden zich altijd verschillende partijen die allemaal aanspraak willen maken op een deel van het beschikbare budget.

In onze regio bestaat al meer dan 20 jaar een goede regionale samenwerking om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken: RPAnhn. Gelukkig maar, want zo kunnen we ervoor zorgen dat de gelden die naar onze regio komen effectief worden ingezet. Want samen met het onderwijs en het UWV streven wij ernaar deze middelen zo integraal mogelijk te besteden aan initiatieven die door alle partijen worden gedragen. Deze staan in ons nieuwe uitvoeringsprogramma 2021. Hiermee leveren we een substantiële bijdrage aan het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt van de inwoners in Noord-Holland Noord. Zonder compleet te willen zijn wil ik enkele voorbeelden hier graag noemen.

Ontwikkelfonds
Een onderwerp waar we in onze regio al volop mee bezig waren, maar dat nu ineens actueler lijkt dan ooit, is: ‘Leven lang ontwikkelen’. Bij dit thema is niet alleen een rol weggelegd voor de werknemers, maar zeker ook voor opleiders. Wij zijn dan ook enorm blij dat er vanuit het rijk extra geld beschikbaar komt voor scholing. Dat budget kan (eindelijk) ontschot worden ingezet. Zodat echt iedereen die om- of bijscholing nodig heeft, om zijn of haar kansen op werk(behoud) te verbeteren, hier ook gebruik van kan maken. Iets waar wij al heel lang om vragen. Helaas is dit slechts een incidenteel budget. Maar onze ambities reiken verder. Wij willen graag een ontwikkelfonds starten, zodat we ook na 2021 om- en bijscholing kunnen blijven aanbieden. Naar goed voorbeeld van bijv. het Twents Ontwikkelfonds voor Vakmanschap.

Van werk naar werk
Een ander doel voor 2021 is het starten van een mobiliteitscentrum. Een manier om werkenden te begeleiden naar ander werk, mogelijk zelfs in een andere sector. Denk hierbij aan werknemers in de horeca die op termijn hun baan dreigen te verliezen. Maar ook aan Schiphol of Tata steel. Hoewel deze bedrijven niet in onze arbeidsmarktregio zijn gevestigd wonen veel werknemers in Noord-Holland Noord. In onze regio zijn honderden vacatures. Bijvoorbeeld in de zorg en de techniek. Een mobiliteitscentrum kan ervoor zorgen dat een groot deel van die mensen snel nieuw werk vindt bij een nieuwe werkgever. Mogelijk zelfs dichter bij huis. Dat scheelt veel reistijd of file! Samenwerking met andere arbeidsmarktregio’s in Noord-Holland is daarbij essentieel.

Tot slot gaan wij ook weer graag aan de slag met de aanpak van jeugdwerkloosheid. Als er één groep is die is geraakt door deze crisis dan zijn het wel de jongeren. In het verleden kende onze regio het succesvolle programma ‘Jeugd Werkt’. Dat is ongeveer twee jaar geleden gestopt vanwege zijn eigen succes. Nu kunnen we het draaiboek van toen afstoffen en opnieuw gebruiken.

Ik ben ervan overtuigd dat we, met onze samenwerkingspartners, met de initiatieven in onze aanpak voor 2021 projecten hebben gevonden die op dit moment in onze regio het verschil kunnen gaan maken. En de extra gelden vanuit de landelijke overheid, gebundeld in deze samenwerking, dragen hier sterk aan bij.

Ben Tap
Directeur RPAnhn