Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Regio Noord-Holland Noord: minder uitkeringen, arbeidsmarkt niet langer krap

  • DateDonderdag 17 september 2020

Na een forse toename van het aantal WW-uitkeringen aan het begin van de coronacrisis, daalde in augustus het aantal verstrekte WW-uitkeringen in zowel Noord-Holland Noord, Zaanstreek/Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond. De daling was in de drie regio’s sterker dan landelijk (-3,0%).

Voor de drie Noord-Hollandse regio’s samen was het aantal verstrekte WW-uitkeringen 26% hoger dan in augustus 2019.

Verschillen tussen sectoren

Niet in elke sector was de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen gelijk. In de drie regio’s samen laten vooral de sectoren horeca en catering (-10,9%) en uitzendbureaus (-10,3%) een grote daling zien ten opzichte van juli. Dit zijn ook de sectoren waar in de eerste maanden van de coronacrisis de WW het sterkst toenam. Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs steeg daarentegen, en wel met 10,5%. Deze stijging komt waarschijnlijk doordat veel docenten met een tijdelijk contract tijdens de zomerperiode aanspraak maken op een WW-uitkering. Veel van deze docenten vinden met de start van het nieuwe schooljaar weer een baan.

Arbeidsmarkt niet langer krap

Onder invloed van de coronacrisis is de situatie op de arbeidsmarkt sterk veranderd. Dit zien we duidelijk terug in de UWV spanningsindicator, die de verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt laat zien. Deze informatie helpt werkzoekenden om kansen te benutten en werkgevers om personeel te vinden. Voorafgaand aan de coronacrisis was de arbeidsmarkt in de regio’s krap: er waren naar verhouding veel vacatures ten opzichte van het aantal werkzoekenden. Ondertussen is er in Noord-Holland Noord en Zuid-Kennemerland en IJmond sprake van een gemiddelde arbeidsmarkt. In Zaanstreek/Waterland is de arbeidsmarkt zelfs ruim. Dit betekent dat daar meer werkzoekenden zijn dan vacatures. Hierdoor kan het moeilijk zijn om een baan te vinden. Wel kunnen werkzoekenden in Zaanstreek/Waterland uitwijken naar de regio Amsterdam, waar de arbeidsmarkt gemiddeld is.

Afbeelding spanningsindicator

Voor meer informatie over de spanning op de arbeidsmarkt per kwartaal, regio en beroepsklasse, zie het dashboard spanningsindicator.