Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

Leerlingen krijgen extra hulp bij stap naar de arbeidsmarkt

  • DateDinsdag 15 september 2020

Subsidie uit Europees Sociaal Fonds

 

Vrijdag 11 september bekrachtigden wethouder Participatie Paul Verbruggen en Wiel van Ginneken, woordvoerder namens de 14 scholen in de regio, de samenwerking met de scholen voor Voortgezet Speciaal en Praktijkonderwijs. Dit schooljaar krijgen de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Noord-Holland Noord extra geld om hun leerlingen te ondersteunen bij hun stap naar de arbeidsmarkt.

 In totaal gaat het om € 571.400,-. Dit bedrag komt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid én van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord. Het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn) ) coördineerde het maken van een plan van aanpak. Gemeente Alkmaar diende namens de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord de aanvragen in.

Paul Verbruggen, wethouder Participatie in Alkmaar, is enorm blij met de extra middelen: “Het is belangrijk dat er voor jongeren die praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs volgen, ondersteuning beschikbaar is als zij de arbeidsmarkt opgaan. In tijden van crisis geldt dit nog sterker. Met deze ESF-bijdrage is het mogelijk om de leerlingen nog beter te begeleiden op weg naar een baan.”

Wiel van Ginneken, directeur van VSO De Stormvogel en woordvoerder namens de 14 scholen in de regio: “We kunnen nu investeren in branchegerichte cursussen, het creëren van extra stagewerkplekken en het begeleiden van leerlingen bij stagebedrijven. We hebben nu de ruimte om deze activiteiten aan te passen aan de coronarichtlijnen. Zo gaan we lesgeven in kleinere groepen, zodat intensievere begeleiding mogelijk is.”

Belang begeleiding door corona nog groter

Het praktijkonderwijs (PRO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is zogeheten eindonderwijs. Leerlingen van deze onderwijsvorm behalen geen startkwalificatie. Veel van deze jongeren hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is voor hen daarom lastig om zonder hulp een baan te vinden. Leerlingen in PRO en VSO werden al intensief begeleid naar werk, maar door de coronamaatregelen is het belang van deze begeleiding nog groter. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Veel stages voor deze jongeren vielen weg, waardoor zij geen werkervaring op konden doen en niet in contact kwamen met potentiële werkgevers. Daarnaast kunnen de leerlingen minder arbeids- en praktijktraining volgen, omdat met kleinere groepen gewerkt moet worden. Ook hun perspectief op de arbeidsmarkt is onder druk komen te staan. De sectoren waar zij vaak aan het werk kunnen (horeca, recreatie, dienstverlening) zijn hard geraakt door de crisis en hebben vaak een personeelsstop.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Meer informatie

Perstelefoon Gemeente Alkmaar: (072) 548 9555 of Femke Blokker, telefoonnummer 06-55426742, website: www.rpa-nhn.nl.

 

Foto is rechtenvrij te gebruiken onder vermelding van naam fotograaf: JJFoto