Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Meld u aan
voor onze
nieuwsbrief

WW-uitkeringen vrijwel gelijk, alsnog zijn er baankansen

  • DateMaandag 24 augustus 2020

Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen in juli 2020 vrijwel gelijk, er werden 0,1% meer WW-uitkeringen verstrekt. Op jaarbasis ligt het aantal WW-uitkeringen wel aanzienlijk hoger dan vorig jaar.

Ook in de regio Noord-Holland Noord bleef het aantal WW-uitkeringen bijna gelijk. Eind juli werden daar 9.720 WW-uitkeringen verstrekt, dat is 0,1% minder dan eind juni. In Noord-Holland Noord is de zomerperiode over het algemeen gunstig voor de werkgelegenheid. In de agrarische sector en in de horeca is er dan veel werk. Door corona is dit nu veranderd. Toch zijn er nog volop kansen voor werkzoekenden in het onderwijs, zorg, ICT en techniek. De ontwikkelingen in Zaanstreek-Waterland (+0,8% naar 5.913 WW-uitkeringen) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+2,1% naar 6.612 WW-uitkeringen) waren minder gunstig. In de drie regio’s samen werden 22.245 uitkeringen verstrekt, vorig jaar juli waren dat er 16.724, een stijging van 33%..

Door corona minder werk

Sommige sectoren zijn meer dan andere getroffen door corona. Dit blijkt uit de UWV publicatie ‘arbeidsmarktkansen binnen verschillende beroepen’ van 13 augustus jl. Een voorbeeld van een sector met momenteel minder kansen is de industrie, waarbij onder andere de productcontroleurs non-food industrie en assemblagemonteurs metaal-elektrisch worden genoemd. De metaalindustrie is met name in Zuid-Kennemerland en IJmond sterk aanwezig. Ook logistiek medewerkers en stewards in de luchtvaart worden vermeld.
Deze beroepen komen naar verhouding vaak voor op Schiphol, waar veel inwoners uit Zuid-Kennemerland en IJmond werkzaam zijn. Dit kan één van de redenen zijn waarom het aantal WW-uitkeringen in deze regio sterker is toegenomen. Een andere mogelijke reden is dat de regio Groot Amsterdam economisch hard is geraakt en er ook in die regio veel mensen uit Zuid-Kennemerland en IJmond werken.

In deze beroepen zijn er kansen

Er zijn ook beroepen die juist kansrijk zijn op dit moment. Dit betreft onder meer zorgberoepen, zoals verzorgenden individuele gezondheidszorg, operatieassistenten en wijkverpleegkundigen. Ook in andere sectoren liggen kansen, zoals de bouw waar de vraag naar betontimmerlieden en projectleiders groot is. In de agrarische sector, relatief sterk aanwezig in de regio Noord-Holland Noord, is veel vraag naar tractorchauffeurs.In de voedingsmiddelenindustrie, sterk vertegenwoordigd in Zaanstreek/Waterland, is veel vraag naar operators. Zie voor alle cijfers de nieuwsflits arbeidsmarkt juli 2020